OPĆINA SIKIREVCI - SLUŽBENE INTERNETSKE STRANICE
Gdje sam: Naslovnica [ online: 1][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
OBAVIJEST
22.8.2017.
Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

SAKUPLJANJE AMBALAŽE OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

DANA  24. 08. 2017.    od 8:30 do 13:00

 U SIKIREVCIMA

ALOJZIJA  STEPINCA 18 - PZ PRVČA, Prodajno mjesto br.15

PONIJETI OSOBNU  ISKAZNICU  I  OIB

POVRAT AMBALAŽE ISKLJUČIVO OD OVIH TVRTKI:

AGOCHEM-MAX, AGROTEX, BASF, BAYER CROP SCIENCE,BELCHIM CROP PROTECTION, CHROMOS AGRO, DANON, DOW AGROSCIENCES, FLOREL, GENERA, ORCHEM, PINUS AGRO, STOCKTON, SYNGENTA AGRO.

U SVRHU PRAVILNOG ZBRINJAVANJA AMBALAŽE OSTALIH TVRTKI KOJE NISU DIO PROJEKTA, OBRATITE SE PROIZVOĐAČIMA/ UVOZNICIMA TIH PROIZVODA


DOKUMENTI ZA OBJAVU
27.7.2017.
Odluka o odabiru E-BAG-01/2017 - zapisnik

Odluka o odabiru - oprema za dječja igrališta


JAVNI POZIV
24.7.2017.
Javni poziv za nabavu opreme za dječja igrališta za područje općine Sikirevci

Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list - oprema za dječja igrališta
Troškovnik - dječje igralište


DOKUMENTI ZA OBJAVU
24.7.2017.


JAVNI RAD
21.7.2017.
Prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“

Javni poziv za prijam polaznika u radni odnos na određeno vrijeme u javni radJAVNI POZIV
17.7.2017.
Prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje
Plan prijema
Odluka o prijemu
Obrazav PR376PREGLED PRSKALICA
13.7.2017.
Obavijest - pregled prskalica

DOKUMENTI ZA OBJAVU
13.7.2017.


DOKUMENTI ZA OBJAVU
5.7.2017.
Dokumenti za objavu

          Poziv na sjednicu OV
          Poziv načelnika
          Naslovna strana proračuna
          Nacrt općeg dijela proračuna
          Nacrt posebnog dijela proračuna
          Obrazloženje prijedloga proračuna
          Prijedlog odluke o izvršenju proračuna


          Financijsko izbješće o troškovima lokalnih izbora 2017.
         


DOKUMENTI ZA OBJAVU
4.7.2017.


KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OV
21.6.2017.


DAN OPĆINE SIKIREVCI
20.6.2017
Dan Općine Sikirevci

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OV
21.6.2017.


OBAVIJIJEST
19.6.2017.
Javna objava

           Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).<

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

Agencija za poljoprivredno zemljište


IZBORI 2017.
5.6.2017.


DOKUMENTI ZA OBJAVU
26.5.2017.


IZBORI 2017.
22.5.2017.


IZBORI 2017.
11.5.2017.
   OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SIKIREVCI
   OBAVIJEST POLITIČKIM STRANKAMA        Obavještavaju se političke stranke koje djeluju na području Općine Sikirevci i koji su predali  kandidacijske liste za izbor članica/članova Općinskog vijeća Općine Sikirevci  i  kandidaturu za izbor općinskog načelnika i njegovog zamjenika, da su dužni  Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Sikirevci  dostaviti na ovjeru svoje  financijske izvještaje (OBRAZCI IZ-DP; IZ-TP ; IZ-MO dostupni na web stranicama DIP-a)  iz čl.24.st.1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («NN»br.24/11., 62/11., 27/13. , 48/13.-pročišćeni tekst,2/14 Odluka Ustavnog suda RH, broj U-I-2986/2013 i 96/16).

Rok za dostavu navedenih izvješća je 13. svibanj 2017. godine

        SVI KOJI NISU DOSTAVILI SVOJA IZVJEŠĆA MOGU SE OBRATITI NA DEŽURSTVO

SUBOTA

13. svibanj 2017.

GORDANA LEŠIĆ
poziv na kontakt mob.099/4812 155


       IZBORI 2017.
8.5.2017.
   JAVNA OBJAVA - IZVJEŠĆE


Josip Nikolić, kandidat grupe birača

Planirani troškovi predizborne kampanje za općinskog načelnika Općine Sikirevci:
Trenutno stanje računa: 0,00 kn
Planirani troškovi: 2.000,00 kn


Financiranje se vrši iz vlastitih sredstava kandidata.


IZBORI 2017.
5.5.2017.
   OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SIKIREVCI


PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE
ZA LOKALNE IZBORE 2017. GODINE


        Pravovaljane kandidacijske liste možete pogledati OVDJE.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO:TIHOMIR BLAŽEVIĆ, predsjednik


IZBORI 2017.
20.4.2017.
   OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SIKIREVCI


ZAPRIMANJE I OVJERA KANDIDATURA I KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA LOKALNE IZBORE 2017. GODINE


        Poštovani,

        imajući u vidu da rok za zaprimanje i ovjeru kandidatura i kandidacijskih lista za lokalne izbore 2017.god. započinje od 21. travnja 2017. god. u 00:00 sati do 4. svibnja 2017.god. do 24:00 sata.

        Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sikirevci organizira dežurstvo radi zaprimanja kandidatura i kandidacijskih lista po slijedećem rasporedu:

21., 24., 25., 26., 27. i 28. travnja i 2. svibnja 2017. od 8:00 do 16: 00 sati
22., 23., 29., i 30. travnja i 1. svibnja 2017. god. od 10:00 do 14:00 sati
3. svibnja 2017. - od 8:00 do 20:00 sati
4. svibnja 2017. - od 8:00 do 24:00 sata

Ovjera članovi OIP- Sikirevci:

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO:TIHOMIR BLAŽEVIĆ, predsjednik


ČESTITKA
12.4.2017
Sretan Uskrs želi vam Općina Sikirevci!

OBAVIJIJESTI I ODLUKE POVJERENIKA
29.3.2017.


OBAVIJEST - Aktivnosti oko naplate prihoda komunalne naknade
27.3.2017.
Aktivnosti oko naplate prihoda komunalne naknade

          Aktivnosti oko naplate prihoda komunalne naknadeOBAVIJEST - PLAN DERATIZACIJE
21.3.2017.


IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
17.2.2017.
Obveza dostave PROR-POT obrazaca za udruge i druge neprofitne organizacije

          Člankom 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15.) neprofitne organizacije obvezne su davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora dostaviti Obrazac PROR-POT do 28. veljače 2017. godine (poveznica za preuzimanje), kojim izvještavaju o potrošnji proračunskih sredstava osim u slučaju kada je drugim propisima ili aktima utvrđen detaljniji sadržaj i izgled obrasca izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava. Obrazac PROR-POT se ne dostavlja Ministarstvu financija već samo davatelju financijskih sredstava iz javnih izvora.
           
            U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15.) udruge i druge neprofitne organizacije (ako je primjenjivo) s davateljima financijskih sredstava zaključuju ugovore kojima je propisana i obveza izvještavanja na posebnim obrascima koji sadržavaju opisne i financijske podatke i koji su sadržajno detaljniji od propisanog PROR-POT obrasca.
           
            Popunjene Obrazce dužni ste dostaviti davatelju financijski sredstava najkasnije do 28.veljače 2017. godine za 2016. godinu.

              Prema tumačenju Ministarstva financija koje je Ured za udruge Vlade RH zaprimio 17. veljače 2016. godine, u slučaju postojanja ugovorom uređene obveze izvještavanja prema davatelju sredstava iz javnih izvora koja je sadržajno detaljnija od propisanog PROR-POT obrasca, udruga ili druga neprofitna organizacije nije u obvezi dostavljati ispunjen obrazac PROR-POT.

           obrazac PROR-POT.pdf
           obrazac PROR-POT.doc


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
16.2.2017.
Javne objave

          Financijski izvještaji 2016.
          Donacije 2016.


          OBAVIJEST ČLANOVIMA RASPUŠTENOG OPĆINSKOG VIJEĆA


OBAVIJIJESTI I ODLUKE POVJERENIKA
8.2.2017.


ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
7.2.2017.
OBAVIJEST
5.1.2017.

- prethodne stranice-