OPĆINA SIKIREVCI - SLUŽBENE INTERNETSKE STRANICE
 
Gdje sam: Naslovnica [ online: 2][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
PRORAČUN 2019.
23.10.2018.


JAVNA NABAVA EV-JN 27/18
23.10.2018.


PRORAČUN
18.10.2018.


SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
16.10.2018.
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2019. godinu


 

 

 

Poštovani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2019. godinu

        Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.
        Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2019. godinu moguće je pronaći OVDJE.

        Savjetovanje je otvoreno do: 15.11.2018.


JAVNA NABAVA EV-JN 27/18
16.10.2018.
Izgradnja pješačke staze u ul. Vladimira Nazora u Sikirevcima

Odluka o početku javne nabave EV-JN 27/18
Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik


OBJAVA DOKUMENATA
15.10.2018.


OBJAVA DOKUMENATA
27.9.2018.


OBJAVA DOKUMENATA
25.9.2018.


OBJAVA DOKUMENATA
21.9.2018.


OBJAVA DOKUMENATA
17.9.2018.


OBJAVA DOKUMENATA
14.9.2018.


OPĆINSKO VIJEĆE
7.9.2018
Sjednica OV Općine Sikirevci

SAJAM
31.8.2018
Sajam u Gudovcu

OBAVIJEST - PREDŠKOLA
29.8.2018.
Upis djece u predškolu i igraonicu

         

OBAVIJEST O UPISU DJECE U PREDŠKOLU I IGRAONICU

PROGRAM PREDŠKOLE

Poštovani,
obavještavamo vas da je potrebno upisati djecu predškolske dobi koja su rođena od 01.04.2012. – 31.03.2013. godine u program predškole u Općini Sikirevci do srijede 5. rujna.
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti:

  • Presliku osobne roditelja (majke i oca)
  • OIB djeteta
  • Presliku rodnog lista djeteta

Ujedno obavještavam da smo ove godine omogućili cjelogodišnji program predškole u trajanju od devet mjeseci s početkom 15. rujna 2018.

         Zahtjev za upis u predškolu
        

PROGRAM IGRAONICE

Svi roditelji djece u dobi 3-6 godina zainteresiranih za program igraonice mogu svoju djecu upisati prijavom do 5. rujna odgojiteljici Gabrijeli Rakitić na broj 091 547 81 96.
SUFINANCIRANJE UDžBENIKA
22.8.2018.
Pomoć u nabavi udžbenika za ulenike osnovnih škola

         Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći
         Zahtjev
        


OBAVIJEST
18.8.2018.
Obavijest poljoprivrednicima

OBAVIJEST   POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

SAKUPLJANJE AMBALAŽE OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
DANA  23. 08. 2018.    od 9:00 do 13:00
U
SIKIREVCIMA

ALOJZIJA  STEPINCA 18, PZ PRVČA, Prodajno mjesto br.15
PONIJETI OSOBNU  ISKAZNICU  I  OIB

POVRAT AMBALAŽE ISKLJUČIVO OD OVIH TVRTKI:
AGOCHEM-MAX, AGROTEX, AGROAVANT, BASF, BAYER CROP SCIENCE, CHROMOS AGRO, DANON, DOW AGROSCIENCES, FLOREL, GENERA, ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA, NUFARM, MONSANTO, ORCHEM, PINUS AGRO, STOCKTON, SYNGENTA AGRO.

U SVRHU PRAVILNOG ZBRINJAVANJA AMBALAŽE OSTALIH TVRTKI KOJE NISU DIO PROJEKTA, OBRATITE SE PROIZVOĐAČIMA/ UVOZNICIMA TIH PROIZVODA


        


OBJAVA
2.8.2018.
Javne objave

         Izvješće o donacijama - Dajana Dorić
         Izvješće o donacijama - Tomislav Zovko
        


JAVNI POZIV
31.7.2018.
Javni poziv

         Javni poziv nositeljima prava na nekretninama pored nerazvrstanih cesta
        


OBJAVA DOKUMENATA
26.7.2018.


UGOVORI
24.7.2018.
Objava

         Registar ugovora Općine Sikirevci 01.-06.2018.
        


RADOVI NA IZGRADNJI VATROGASNOG DOMA
20.7.2018.
Izvješća E-BAG-3/2018.

         Zapisnik o otvaranju ponuda
         Obavijest o odabiru
         Odluka o početku nabave
        


IZBORI ZA VMO
20.7.2018.
Izbori za vijeća mjesnih odbora

         Rješenje VMO Sikirevci
         Rješenje VMO Jaruge
         Zaključak o verifikaciji VMO Sikirevci
         Zaključak o verifikaciji VMO Jaruge

         Zapisnik VMO Sikirevci
         Zapisnik VMO Jaruge
         


OPĆINSKO VIJEĆE
20.7.2018
Sjednica OV Općine Sikirevci

OBJAVA
13.7.2018.
Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama vijećnika Općine Sikirevci

         Obavijest


OBJAVA
11.7.2018.
Obajava dokumenata

         Izvještaj proračuna
         Potvrda FINA
         Prihodi-rashodi 1
         Prihodi-rashodi 2


OBJAVA
5.7.2018.
Obajava dokumenata

         Odluka o isplati novčane pomoći studentima
         Nalog za isplatu - studenti


RADOVI NA IZGRADNJI VATROGASNOG DOMA
4.7.2018.
Poziv na dostavu ponuda

         Poziv za dostavu ponuda
         Ponudbeni list E-BAG 3-18870
         Tlocrt kata
         Tlocrt prizemlja
         Troškovnik za ponudu


OBJAVA
3.7.2018.
Obajava dokumenata

         Obavijest o rezultatima izbora MO općine Sikirevci         Odluka o osnivanju radne skupine
         Rješenje o imenovanju


OBJAVA
2.7.2018.
Obajava dokumenata

         Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
         


OBJAVA
28.6.2018.
Izbori za Vijeća mjesnih odbora

         Obavijest - promatrači
         Birački odbor Sikirevci
         Birački odbor Jaruge


OBJAVA
26.6.2018.
Procjena rizika

         Odluka izrade procjene rizika
         


DRŽAVNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
13.6.2018.
Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

         Odluka o donošenju programa raspolaganja DPZ
         Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
         Tablica V1 - Sikirevci
         Tablica V1 - Jaruge

         Karta Sikirevci
         Karta Jaruge
         


IZBORI ZA VMO
13.6.2018.
Izbori za vijeća mjesnih odbora

         Lista kandidata MO SIKIREVCI HDZ
         Lista kandidata MO SIKIREVCI HSS
         Lista kandidata MO SIKIREVCI SU
         Zbirna lista SIKIREVCI

         Lista kandidata MO JARUGE HDZ
         Lista kandidata MO JARUGE SU
         Zbirna lista JARUGE
         


KOMUNALNO REDARSTVO
5.6.2018.
Komunalni redar

         Zaključak o davanju ovlaštenja o potpisivanju rješenja
         


STUDENTI
5.6.2018.
Pomoć studentima

         Javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći studentima
         Obrazac zahtjeva


OBJAVA
4.6.2018.
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

         Izvješće o provedenom javnom uvidu


PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
1.6.2018.
Plan gospodarenja otpadom Općine SIKIREVCI

          Plan gospodarenja otpadom Općine SIKIREVCI
         


IZBORI
31.5.2018.
Izbori za vijeća mjesnih odbora

          obavijest biračima
          oobjava biračima
          obvezne upute o redoslijedu izbornih radnji

Prilozi za preuzimanje:

          WMO-1.doc
          WMO-2.doc
          WMO-3.doc
          WMO-4.doc


7. SJEDNICA OV
28.5.2018.
7. Sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

          zapisnik 6. sjednice OV Općine Sikirevci
          
          izvješće o mirovanju mandata općinskim vijećnicima
          odluka o raspisivanju izbora za VMO
          mandatna komisija
          odluka o broju biračkih mijesta
          odluka o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva
          odluka o isplati jednokratne pomoći
          odluka o kupnji nekretnine
          odluka o usvajanju plana gospodarenja otpadom
          odluka o visini naknade izbornih tijela
          zaključak o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade
          zaključak o mirovanju mandataZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA RH
18.5.2018
Javni uvid

OPĆINSKO VIJEĆE
17.5.2018
Sjednica OV Općine Sikirevci

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
16.5.2018.
Plan gospodarenja otpadom

         Odluka - strateška procjena


KOMUNALNI REDAR
4.5.2018.
Javni natječaj - komunalni redar

          Rješenje o prijemu u službu
         


KOMUNALNI REDAR
2.5.2018.
Javni natječaj - komunalni redar

          Poziv na usmeno testiranje kandidata
         


KOMUNALNI REDAR
25.4.2018.
Javni natječaj - komunalni redar

          Lista kandidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja
          Poziv na prethodnu provjeru znanja
          Provjera formalnih uvjeta
         


ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
18.4.2018.
Privremeno produljenje ugovora

          

Upute za sklapanje ugovora o privremenom korištenju
državnog poljoprivrednog zemljišta na području
OPĆINE SIKIREVCI

Dosadašnjim korisnicima na njihov zahtjev (čl. 57. st. 1. ZPZ)

Fizičke ili pravne osoba dosadašnji korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kojima su istekli ugovori za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog mogu sklopiti ugovori o privremenom korištenju na rok od dvije godine odnosno do sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili zakupu zajedničkih pašnjaka, odnosno drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18).
– Obrazac Zahtjeva za privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sikirevci  (čl. 57. st. 1. ZPZ)
– Obrazac Zahtjeva za izdavanje potvrde
– Obrazac Izjave
Napomena: obrasci će se moći preuzeti na www. opcina-sikirevci.hr i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci.
Dosadašnjim korisnicima koji imaju sklopljene ugovore o privremenom korištenju – produljenje ugovora o privremenom korištenju (čl. 102. st. 2. ZPZ)
Korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sikirevci  koji su u mirnom posjedu i imaju sklopljene ugovore o privremenom korištenju na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 39/13 i 48/15), a koji istječu nakon stupanja na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18) mogu produljiti Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (aneks ugovora) na rok od 2 godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja sukladno odredbama ovog Zakona.

Obrazac Zahtjeva za produljenje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sikirevci (čl. 100. st. 2. ZPZ)
Obrazac Zahtjeva za izdavanje potvrde
Obrazac Izjave

Napomena: obrasci se mogu preuzeti na www.opcina-sikirevci.hr i osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci.
         

- izjava
- zahtjev za izdavanje potvrde
- zahtjev za produljenje ugovora
- IZJAVA O ODUSTAJANJU OD ZAKUPA


KOMUNALNI REDAR
13.4.2018.
Javni natječaj - komunalni redar

          Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto - Komunalni redar
          Izjava - krivična odgovornost
          Izjava - poznavanje rada na računalu
          Izjava - obavijesti i upute kandidatima
          Odluka o imenovanju povjerenstva
         


KOMUNALNA NAKNADA
10.4.2018.
Obavijest obveznicima komunalne naknade

          Obavijest - komunaln naknada
          Obrazac prijave podataka


OBJAVA DOKUMENATA
10.4.2018.
Postupak II. izmjene i dopune PPUO Sikirevci

          Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
          Obrazac o provođenju postupka
          Mišljenje o provođenju postupka


OBJAVA DOKUMENATA
5.4.2018.


ČESTITKA
30.3.2018
Sretan i blagoslovljen Uskrs želi vam Općina Sikirevci!

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
27.3.2018.


6. SJEDNICA OV
23.3.2018.


OBJAVA DOKUMENATA
14.3.2018.
Pravilnik o unutarnjem redu

          Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu


ZA ŽENE - ZA ZAJEDNICU
27.2.2018.
Prilog SBTV-aOBJAVA DOKUMENATA
26.2.2018.


          Odluka o prihvaćanju izvješća inventornog povjerenstva
          
        


OBJAVA DOKUMENATA
24.2.2018.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava

          Odluka o dodjeli financijskih sredstava


PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
22.2.2018.
Plan gospodarenja otpadom Općine Sikirevci

          Informacije o izradi nacrta plana
          Javni uvid nacrt plana
          Nacrt Plana gospodarenjem otpadom Općine Sikirevci

          Očitovanje BPŽ
          Odluka - provedba strateške procjene utjecaja na okoliš
          Programska polazišta i ciljevi
          Prilog I i II


ZA ŽENE - ZA ZAJEDNICU
20.2.2018.
Odluka o odabiru kandidatkinja

          Odluka o odabiru kandidatkinja


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
14.2.2018.
FinancijskI izvještaji i bilješke ostvarenja proračuna za razdoblje 1.-12.2017.

          Bilješke financijskog izvještaja
          Izvještaji proračuna
          Izvještaj o obvezama [excel]
          Izvještaj o zajmovima
          Izvještaj o sponzorstvima i donacijama

          FINA - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna


JAVNI POZIV
12.2.2018.
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORISNIKA

Pozivamo sve starije osobe, osobe u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom, kronični bolesnici), te osobe kojima je potrebna pomoć, potpora i podrška u kućanstvu da se jave u Općinu Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/A, ili na broj telefona 035/481-215 najkasnije do 16.veljače 2018.


          Pomoć, potporu i podršku će im pružati žene zaposlene u sklopu provedbe projekta ZA žene – ZA zajednicu.

Općinski načelnik: Josip Nikolić, dipl.ing.


JAVNI POZIV
5.2.2018.
JAVNI POZIVOBJAVA DOKUMENATA
1.2.2018.


OBJAVA DOKUMENATA
30.1.2018.


          Zapisnik 6. sjednice vijeća mjesnog odbora JARUGE
          


POZIVNICA
26.1.2018.
POZIVNICA NA UVODNU KONFERENCIJU PROJEKTA ZA ŽENE – ZA ZAJEDNICUSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
25.1.2018.


HEP obavijest
24.1.2018.
ELEKTRA VINKOVCI - obavijest o prekidima isporuke električne energije


          Obavijest o prekidima u isporuci električne energije na području općine Sikirevci
          
        


OBJAVA DOKUMENATA
15.1.2018.


          Odluka o popisu imovine i obveza
          
        


OBJAVA DOKUMENATA
15.1.2018.


          PLAN NABAVE OPĆINE SIKIREVCI ZA 2018. GODINU
          
        


OBJAVA DOKUMENATA
10.1.2018.


PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
5.1.2018.
Plan gospodarenja otpadom

          Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom
          
        


OPĆINSKO VIJEĆE
5.1.2018.
Program rada

          Program rada vijećnika s liste grupe birača
          
        


JAVNI NATJEČAJ
5.1.2018.
Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2018.godini


          Odluka o raspisivanju natječaja          A2 - UPUTE ZA PRIJAVITELJE

          Dokumentacija za preuzimanje:

          B1 obrazac opisa programa
          B2 obrazac proračuna programa
          B3 obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
          B4 obrazac izjave o nekažnjavanju
          B5 obrazac o ispunjenim obvezama
          B6 obrazac za osjenjivanje
          C1 obrazac opisnog izvještaja
          C2 obrazac financijskog izvještaja
        OBJAVA DOKUMENATA
4.1.2018.


          Registar ugovora 2017. godine
          Godišnji plan natječaja za 2018. godinu
        


ISPLATA NAKNADA ZA ŠTETE OD EN U 2017.
5.1.2018.
Isplaćene naknade za štete od elementarnih nepogoda u 2017. godini za poljoprivredne kulture.

          Dopis BPŽ
          Odluka vlade
          Zaključak
          Tablica BPŽ
          Tablica - poljoprivreda


OBJAVA DOKUMENATA
4.1.2018.


          Registar ugovora 2017. godine
          Dopuna registra ugovora 2017. godine (.ods)
          Godišnji plan natječaja za 2018. godinu
        

- prethodne stranice-