OPĆINA SIKIREVCI - SLUŽBENE INTERNETSKE STRANICE
Gdje sam: Naslovnica str.1 [ online: 1][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
10. sjednica OV
Poziv vijećnicima Općine Sikirevci


   
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
 

Klasa: 021-05/10-01/34
Ur.broj: 2178/26-02-10-1
Sikirevci, 17. ožujak 2010. godine

Predmet:
P O Z I V
vijećnicima na 10. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci


                   Na temelju članka 34.stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br.33/01., 60/01 i 129/05.) i članka 34.Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.10/09.) sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci za;

četvrtak, 25. ožujak 2010. godine
s  početkom u  19:30 sati, u prostorijama općine Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 12

opširnijePutovanje
Putovanje umirovljenika u nacionalni park "Krka"


          60 pripadnika Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) podružnice Sikirevci posjetilo je nacionalni park "Krka", u petak 5. ožujka 2010. godine. U jutarnjim satima krenuli smo autobusom u ostvarivanju cilja. Uz nekoliko stajanja, odmora, dovezli smo se autobusom Slavonija Bus-a do Benkovca gdje smo posjetili vidikovac "Kamenjak". Nakon toga uputili smo se u Zadar izravno u stari grad gdje smo posjetili orgulje na moru i staru jezgru Zadra. U Zadru smo i prenoćili. Sutradan, tj u subotu nastavili smo...
opširnijeZapisnik 9. sjednice
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/09-01/3
Urbroj:2178/26-02-09-2
Sikirevci, 02. ožujak 2010. god.

Z A P I S N I K

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

        Sastanak je zakazan i započeo dana, 02.ožujak 2010 godine u prostorijama Općine Sikirevci, Ulica Lj. Gaja br. 12, Sikirevci.

        Na sastanku nazočni: članovi Općinskog vijeća; Ivan Ivešić-predsjednik OV-a; članovi: Mijo Živić,  Mato Majhen, Antun Jurušić, Mato Galović, Anto Joskić, Mato Jarić , Mato Živić, Stjepan Rakitić Ivan Dorić i  Stjepan Džambo.

        Ostali nazočni: Ivan Benaković, načelnik općine Sikirevci, predsjednik MO Jaruge gosp. Žarko Klarić

        Neopravdano odsutni: Bariša Živković zamjenik načelnika, Josip Galović predsjednik savjeta mladih

  1. Zapisničar: Gordana Lešić, administrativni tajnik

        Sastanak je započeo u 19,30 sati, a otvorio ga je i predsjedavao Ivan Ivešić, predsjednik Općinskog vijeća općine.

        Predsjednik vijeća otvara sjednicu Općinskog vijeća, utvrđuje da je od 11 izabranih vijećnika  nazočni svi vijećnici...
opširnijeZapisnik 8. sjednice
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/09-01/2
Urbroj:2178/26-02-09-2
Sikirevci, 25. veljača 2010. godine

Z A P I S N I K

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

        Sastanak je zakazan i započeo dana, 25. veljače 2010. godine u prostorijama Općine Sikirevci, Ulica Lj. Gaja br. 12, Sikirevci.

        Na sastanku nazočni: članovi Općinskog vijeća; Ivan Ivešić-predsjednik OV-a;-predsjedavajući ,Mijo Živić,  Mato Majhen, Antun Jurušić, Mato Galović, Anto Joskić, Mato Jarić , Mato Živić, Stjepan Rakitić Ivan Dorić i  Stjepan Džambo.

        Ostali nazočni: Ivan Benaković, načelnik općine Sikirevci, predstavnici DVD-a Sikirevci gosp. Đuro Radovanović, Đuro Zetović, Đuro Galović, Antun Galović i Ivica Nikolić

        Neopravdano odsutni: Barša Živković zamjenik načelnika, Josip Galović predsjednik savjeta mladih, Žarko Klaić predsjednik MO Jaruge

        Zapisničar: Gordana Lešić, administrativni tajnik

        Sastanak je počeo u 19,00 sati, a otvorio ga je i predsjedavao Ivan Ivešić, predsjednik Općinskog vijeća općine. Predsjednik vijeća otvara sjednicu Općinskog vijeća, utvrđuje...

opširnijeGodišnja skupština
Poziv


          Kojim se pozivaju svi mještani, na GODŠNJU SKUPŠTINU Udruge ”Sikirevacki motivi”. Skupština će se održati u srijedu 10.03.2010. s početkom u 19.00 sati u prostorijama Osnovne škole Sikirevci.

Predsjednica: Marina ŠarčevićSikirevački motivi
Šokačka rič


        To su kapci na pendžerima šokački starovjerački kuća. Staro, oronilo, vrime prigazilo, a svaki taj još postojeći pendžer (a u našem selu možda još dvi take kuće) da može pripovidat izpripovido bi svašta. Bilo je na tim pendžerima lipi cura i snaša, tako i momaka i izgledni ljudi, a i ni strašni baba što su samo posmatrale ko kaki špijuni i kupile materijal za divan sa kakom drugom ili zvonaricom koja bome dobro „zvoni“…

        A bilo je tud i gledanja kroz firanglu na linu snaju, komšinicine švalere, vikanja na kokoši što čeprkaju kad se voda od sapjeranja šikni, bogaranja, pljuvanja, dogovaranja, ogovaranja,… Znala je tude nediljom ili kakim svecem bit i kaka tepsijica sa masnicom ili kiflicama da se bolje olade ili da koga na jelo primame…Svega je tud bilo. Mene je potaklo da pišem i razmišljam o takom jednom pendžeru kad sam se udala u Sikirevce...


opširnijePrekid sjednice OV
Vanredno prekinuta 8 sjednica općinskog vijeća


          8. sjednica Općinskog vijeća nije održana u cijelosti. Nakon prihvaćanja dnevnog reda sa 7 glasova za i 4 glasa protiv, te nakon odrađene 1. točke dnevnog reda, vijećnici HDZ-a na nagovor predsjednika njihovog kluba, napustili su sjednicu. Kao razlog navode pre velik broj točaka dnevnog reda. Nova sjednica održati će se 2. ožujka (utorak) s početkom u 19.30 sati. Zaključak 1. točke dnevnog reda prekinute sjednice je da se nastoji što prije riješiti problem nabave vatrogasnog vozila za potrebe DVD-a, a Općina će u tome participirati prema svojim mogućnostima.

Načelnik8. sjednica OV
Poziv vijećnicima Općine Sikirevci


          U Četvrtak, 25. veljače 2010. godine u 19,00 sati, održat će se 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci. Sjednica će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Sikirevci, Ul. Lj. Gaja br.12. Za sjednicu se predlaže slijedeći: Dnevni red: ...

opširnijePoklade
Pokladna događanja


          Vrijeme poklada u Sikirevcima je obilježilo niz kulturnih manifestacija koje su obilovale zabavom i ugodnim raspoloženjem. Tako je 6.02. održana tradicionalna zabava KUD-a „Sloga“ pod nazivom „Sikirevački ceker“. Zanimanje za ovu zabavu je bilo izuzetno i tražila se karta više...

opširnijeInternet stranice

Početak izrade web stranica


          S ponosom objavljujemo da je u petak, 5. veljače 2010. godine, pod pokroviteljstvom načelnika općine Sikirevci gospodina Benaković Ivana, pokrenut projekt izrade službenih web stranica općine Sikirevci...

opširnije


Stranica br.1
- ARHIVA -