OPĆINA SIKIREVCI - SLUŽBENE INTERNETSKE STRANICE
Gdje sam: Naslovnica str.2 [ online: 1][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
Zapisnik 11. sjednice
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/10-01/5
Urbroj: 2178/26-02-10-2
Sikirevci, 27. travanj 2010. godine

Z A P I S N I K

11. sjednice Općinskog vijeća Općine Sikirevci

        Sastanak je zakazan i započeo dana, 27. travnja 2010. godine u prostorijama Općine Sikirevci, Ulica Ljudevita Gaja br. 12, Sikirevci.

           Na sastanku nazočni: članovi Općinskog vijeća; Ivan Ivešić-predsjednik OV-a; članovi: Mijo Živić,  Mato Majhen, Antun Jurušić, Mato Galović, Mato Jarić , Mato Živić, Stjepan Rakitić Ivan Dorić , Stjepan Džambo i Joskić Anto.

           Ostali nazočni: Ivan Benaković, načelnik općine Sikirevci ,Žarko Klaić, predsjednik MO Jaruge.

           Neopravdano odsutni: Bariša Živković, zamjenik načelnika ,Josip Galović-predsjednik savjeta mladih.

           Zapisničar: Gordana Lešić.

           Sastanak je započeo u 19,30 sati, a otvorio ga je i predsjedavao Ivan Ivešić, predsjednik Općinskog vijeća općine uz ispriku za malo kašnjenje.,utvrđuje da je od 11 izabranih vijećnika  nazočno svih  11 vijećnika.

           Prije verifikacije zapisnika o radu sa 10. sjednice Općinskog vijeća predsjedavajući upoznaje nazočne vijećnika o prijedlogu dnevnog reda 11. sjednice Općinskog vijeća.

           Predsjednik čita predloženi dnevni red...
opširnijeHRT prijenos
19.05.2010.

Prijenos Sv. Mise iz crkve Svetog Nikole u Sikirevcima


           Na poveznici koja slijedi pogledajte kompletan prijenos Svete Mise iz crkve Svetog Nikole u Sikirevcima.Dječje igralište
11.05.2010.
Akcija uređenja dječjih igrališta - za naše najmlađe!

           U Subotu 08. svibnja 2010. održana je akcija za uređenje dječjih igrališta u Općini Sikirevci. Potporu ovoj Akciji dala je u financijskom smislu Općina Sikirevci, Udruge Roditelj i AGM koje su organizirale humanitarnu tombolu te na taj način pomogle ovoj akciji.

           Pošto su elementi od drveta vodili smo računa da ne narušimo prirodnost te smo pribavili ekološke boje koje su donirale tvrtke Chromos boje i lakovi d.d. Zagreb, Chromos Svjetlost d.o.o. Lužani, te Kožul d.o.o. Slavonski Brod. U akciju su bili uključeni svi od naših najmlađih do najstarijih žitelja mjesta koji su također mnogo pomogli. Igrališta su postavljena na četiri lokacije u Sikirevcima i jednu lokaciju u Jarugama , naravno da se moramo potruditi da ih bude i više u što nakon ovog odaziva ne treba sumnjati.

Kako je to izgledalo u subotu pogledajte na fotografijama.Izbori
11.05.2010.
Izbori za vijeća mjesnih odbora

        Na poveznicama koje slijede možete vidjeti liste kandidata za vijeća mjesnih odbora.


Načelnik Općine Sikirevci
Ivan BenakovićIzbori
28.04.2010.
Izbori za vijeća mjesnih odbora

        Na poveznicama koje slijede u nastavku teksta, možete pročitati i/ili preuzeti i isprintati dokumente vezane za raspisivanje i održavanje izbora za vijeća mjesnih odbora.


Načelnik Općine Sikirevci
Ivan BenakovićPoziv
28.04.2010.
Javni poziv

OPĆINA SIKIREVCI
Upućuje

JAVNI POZIV ZA IZRADU LIKOVNOG RJEŠENJA
Spomenika hrvatskim braniteljima

        Kako je ove godine u proračunu Općine Sikirevci predviđena izrada Spomenika hrvatskim braniteljima sa područja mjesta Sikirevci upućujemo poziv svima onima koji imaju likovne ili grafičke sposobnosti da se uključe svojim prijedlozima kako bismo na taj način pokazali koliko cijenimo one koji su svoj život dali u Domovinskom ratu za neovisnost Republike Hrvatske. Najmanje što možemo učiniti za njih je ovo Spomen obilježje jer ne smijemo dozvoliti da se njihova žrtva zaboravi.

Sve pristigle prijedloge će razmotriti komisija u sastavu :

  1. Predsjednik Udruge branitelja
  2. Predstavnik člana obitelji poginulog ili nestalog branitelja
  3. Predstavnik Općinskog vijeća

Rok za dostavu prijedloga je 12.05.2010. godine.

        Prijedlozi se otvaraju 13.05.2010. u 12.00 sati u vijećnici Općine sikirevci.

        Likovna ili grafička  rješenja s podacima o autoru mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu:

 

Općina Sikirevci
Ljudevita Gaja 12
Sikirevci 35224

(Za javni poziv – ne otvaraj)

Sikirevci, 28.04.2010

Načelnik Općine Sikirevci
Ivan Benaković11. sjednica OV
Poziv vijećnicima Općine Sikirevci


   
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
 

Klasa: 021-05/10-01/4
Ur.broj: 2178/26-02-10-1
Sikirevci, 21. travanj 2010. godine

Predmet:
P O Z I V
vijećnicima na 11. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci


                   Na temelju članka 34.stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br.33/01., 60/01 i 129/05.) i članka 34.Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.10/09.) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci za;

utorak, 27. travanj 2010. godine
s  početkom u  19:30 sati, u prostorijama općine Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 12

opširnijeZapisnik 10. sjednice
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/09-01/4
Urbroj: 2178/26-02-09-2
Sikirevci, 25. ožujak 2010. godine

Z A P I S N I K

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

        Sastanak je zakazan i započeo dana, 25.ožujak 2010 godine u prostorijama Općine Sikirevci, Ulica Lj. Gaja br.12, Sikirevci.

Na sastanku nazočni: članovi Općinskog vijeća; Ivan Ivešić-predsjednik OV-a; članovi: Mijo Živić,  Mato Majhen, Antun Jurušić, Mato Galović, Mato Jarić , Mato Živić, Stjepan Rakitić Ivan Dorić i  Stjepan Džambo.

Ostali nazočni: Ivan Benaković, načelnik općine Sikirevci

Opravdano odsutan: Joskić Anto

Neopravdano odsutni: Bariša Živković, zamjenik načelnika, Josip Galović-predsjednik savjeta mladih, Žarko Klaić, predsjednik MO Jaruge

  1. Zapisničar: Gordana Lešić, administrativni tajnik
Sastanak je započeo u 19,30 sati, a otvorio ga je i predsjedavao Ivan Ivešić...

opširnijeHTV prijenos - obavijest!
12.04.2010.
Televizijski prijenos svete Mise iz crkve u Sikirevcima

           Dana 18.04. u 11.00 sati održati će se svečana sveta Misa u župnoj crkvi u Sikirevcima. Misu će izravno prenositi Hrvatska televizija (HTV) na svome drugom programu.

           To je prilika svima onima koji neće biti na sv. Misi, a posebno onima kojima su vezani uz Sikirevce, a ovdje ne žive, da dožive radost Uskršnjeg vremena uz mještane Sikirevaca.           Isto tako je to i svojevrsno priznanje za rad i trud koji se u župi ulaže u kvaliteti vjerskog života, te prilika da se u najboljm svjetlu po pitanju liturgije i crkvenog pjevanja pokažemo cijeloj Hrvatskoj.Zavičajna zbirka
12.04.2010.
Zavičajna zbirka

           Svesrdnim višegodišnjim zalaganjem sikirevačkog župnika vlč. Ivana Lukačević, a u okviru župe postoji kolekcija sakralnih i svjetovnih starina. One nas posjećaju na prošla vremena našega mjesta i naše župe, a ujedno i čuvaju tradiciju našega kraja od zaborava. Iako je kolekcija dostupna oku javnosti i mogu ju pogledati svi dobronamjerni posjetitelji, nadamo se da će taj svojevrsni muzej zaživjeti ne samo kao trud župnika i časnih sestara, već i šire društvene zajednice.

Pogledajte zbirku u web galeriji!Turizam
09.04.2010.
Bespovratna sredstva!

           Na stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr/default.aspx?id=370 objavljen je Javni pozivi za dodjelu bespovratnih financijskih potpora razvojnim turističkim projektima. Rok za prijavu projekata je najkasnije do 31. svibnja 2010. godine. Prijave se šalju preporučeno na adresu: Ministarstvo turizma, 10000 Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom naziva projekta i napomenom – ne otvaraj“

           Državni tajnik Lenart pozvao je sve koji imaju kvalitetne projekte da se odazovu javnom pozivu te da uz financijsku pomoć Ministarstva turizma doprinesu kvalitetnijoj turističkoj ponudi u Hrvatskoj...
opširnijeObjava
09.04.2010.
Načelnik općine Sikirevci

          Temeljem članka 5c Zakona o javnoj nabavi ( NN 110/07 i 125/08 ) obaviještavamo da je Ivan Benaković načelnik općine Sikirevci vlasnik obrta za uzgoj peradi pod nazivom BENAKOVIĆ-uzgoj peradi te sa navedenim poslovnim subjektom ne smije sklapati ugovore.

          Osim navedenog obrta načelnik ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnonosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20% stoga osim sa navedenim obrtom nema gospodarskih subjekata s kojima općina Sikirevci kao javni naručitalj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5c Zakona o javnoj nabavi.Vodocrpilište
Predmet: stav općine Sikirevci

           Općina Sikirevci neizostavni je dio sustava u preraspodijeli upravljanja i participiranja u vlasti. Slijedom toga, Općina Sikirevci ima svoja Ustavom i zakonima zajamčena prava i obveze, te veliku odgovornost  prema svojoj lokalnoj zajednici. Trenutnim zakonima i primjerima iz prakse, ovlasti i financijske mogućnosti su joj zadane relativno uskim okvirima.

            Budući da naša domovina, RH uskoro ulazi EU, a ista potiče jačanje regionalnog razvoja, smatramo da je pravi trenutak da se naša Općina stavi u što bolju poziciju prema za nas temeljnom pitanju i trenutačno velikom problemu.

opširnije


Stranica br.2
- ARHIVA -