OPĆINA SIKIREVCI - SLUŽBENE INTERNETSKE STRANICE
Gdje sam: Naslovnica str.7 [ online: 3][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
24. sjednica OV
06.10.2011
Poziv vijećnicima Općine Sikirevci


   
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
 

Klasa: 021-05/11-01/7
Urbroj: 2178/26-02-11-1
Sikirevci, 06.10.2011. god.

članovima Općinskog vijeća
predsjednicima MO Sikirevci i Jaruge
načelnik i zamjenik načelnika


Predmet:
P O Z I V
vijećnicima na 24. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci


          Na temelju članka 34.stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br.33/01., 60/01 i 129/05.) i članka 34. statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.10/09.) sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci za;

srijeda, 12. listopada 2011. godine
s  početkom u  19:00 sati, u prostorijama općine Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 12

opširnijeZAPISNIK
26.09.2011

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/11-01/6
Urbroj: 2178/26-02-11-2
Sikirevci, 1.8.2011. godine

Z A P I S N I K
22. sjednice Općinskog vijeća Općine Sikirevci

        Sastanak je održan dana  01.kolovoza 2011.god., u prostorijama Općine Sikirevci, Ulica Lj. Gaja br.12, Sikirevci sa početkom u 20,00 sati.
Na sastanku nazočni: članovi Općinskog vijeća; Ivan Ivešić-predsjednik OV-a; članovi:  Mato Majhen, Antun Jurušić, Mato Jarić od 20,45 , Mato Živić, Stjepan Rakitić  , Joskić Anto , Mato Galović, Ivo Dorić, Mijo Živić

        Ostali nazočni: Ivan Benaković, načelnik općine Sikirevci, Ljubica Bešlić, član MO Sikirevci

        Opravdano odsutan: Stjepan Džambo članovi općinskog vijeća i Josip Galović, predsjednik MO Sikirevci.  

        Neopravdano odsutni: Bariša Živković, zamjenik načelnika, Žarko Klarić predsjednik MO Jaruge.

Zapisničar: Gordana Lešić.

        Sastanak je započeo u 20,10 sati, a otvorio ga je gosp. Ivan Ivešić, predsjednik Općinskog vijeća općine Sikirevci te  pozdravlja sve nazočne vijećnike, načelnika općine, člana MO Sikirevci i sve nazočne.
        Utvrđeno   je da  od 11 izabranih članova općinskog vijeća na početku sjednice nazočno   9  vijećnika, dovoljan broj za pravovaljani  rad sjednice.
Predsjednik vijeća  čita  dnevni red te ga predlaže vijećnicima na dopunu, izmjenu ili na usvajanje.


opširnijeRIJEČ NAČELNIKA
14.09.2011

   
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI
NAČELNIK
 

Klasa: 023-05/11-03/1
Urbroj: 2178/26-01-11-2
Sikirevci, 12.09. 2011. god.

                   Na osnovu članka 48. Statuta Općine Sikirevci(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije «br.10/09.) podnosim:

IZVJEŠĆE O RADU ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.- 30.06.2011. GODINE

Tijekom ovog razdoblja u Općini Sikirevci rađeno je na slijedećim projektima:

  1. Društveni dom u Jarugama:
    1. ugrađena je plastična vanjska stolarija, ugradnju je izvršila firma «Prosper» d.o.o. iz Sl.Broda, vrijednost radova 58.846,00kn –isplaćeno u cijelosti.
    2. Građevinski obrt «Marinčić» d.o.o. iz jaruga izvršio je unutarnje žbukanje-vrijednost radova 48.647,00kn –isplaćeno u cijelosti
    3. Zacijevljen je kanal  i izgrađeni šaht ispred društvenog doma u Jarugama, radove su izveli djelatnici općine-vrijednost materijala 9.613,51 kn.

UKUPNA ULAGANJA U DRUŠTVENI DOM JARUGE…………117.106,51 kn

    1. ugovoreno je postavljanje glazure sa građevinskim obrtom «Marinčić» u vrijednosti od 38.300,00kn.
opširnije23. sjednica OV
9.09.2011
Poziv vijećnicima Općine Sikirevci


   
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
 

Klasa: 021-05/11-01/6
Urbroj: 2178/26-02-11-1
Sikirevci, 08.09.2011. god.

članovima Općinskog vijeća
predsjednicima MO Sikirevci i Jaruge
načelnik i zamjenik načelnika


Predmet:
P O Z I V
vijećnicima na 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci


                   Na temelju članka 34.stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br.33/01., 60/01 i 129/05.) i članka 34. statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.10/09.) sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci za;

utorak, 13. rujna 2011. godine
s  početkom u  19:30 sati, u prostorijama općine Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 12

opširnijeIZVJEŠTAJI
01.09.2011


KULTURA
19.08.2011

Završni događaj 14. susreta naroda i kultura održava se po 7. puta u Sikirevcima 21. kolovoza 2011. godine
  

PROGRAM:

18:00 povorka
19:00 sv misa u župnoj crkvi sv. Nikole biskupa
20:00 nastupi skupina iz Alžira, Češke, Francuske i Italije i domaće skupine iz Habjanovaca, Kaptola, Kloštar Ivanića, Kukljice, Narda i dječja skupina KUD-a Sloga iz Sikirevaca.

Poslje protokola druženje i večera u Vuković Centru za sve sudionike.


IZVJEŠTAJI
19.08.2011


OBAVIJEST
12.08.2011

Izvješće o primljenim donacijama nezavisnih članova Općinskog vijeća općine Sikirevci
      

IZJAVE


      Temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj 24/11. i 61/11.), nezavisni članovi Općinskog vijeća općine Sikirevci dostavljaju izvješće o primljenim donacijama za proteklo šestomjesečno razdoblje od 01. 01 2011. godine do 30.06.2011. godine kako slijedi:22. sjednica OV
27.07.2011
Poziv vijećnicima Općine Sikirevci


   
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
 

Klasa: 021-05/11-01/5
Urbroj: 2178/26-02-11-1
Sikirevci, 27.07.2011. god.

članovima Općinskog vijeća
predsjednicima MO Sikirevci i Jaruge
načelnik i zamjenik načelnika


Predmet:
P O Z I V
vijećnicima na 22. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci


                   Na temelju članka 34.stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br.33/01., 60/01 i 129/05.) i članka 34. statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.10/09.) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci za;

ponedjeljak, 1. kolovoza 2011. godine
s  početkom u  20:00 sati, u prostorijama općine Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 12

opširnijeHRVATSKE VODE
21.07.2011

Obavijest o nastavku radova na izgradnji "Dovodnog melioracijskog kanala Biđ-bosutskog polja"

 

opširnijeHUMANITARNA AKCIJA
20.07.2011
Zahvala za provedenu humanitarnu akciju, kojom smo pomogli obitelji Lepan, stradaloj u požaru

      Drage Sikirevčanke i Sikirevčani,

      ovim vam putem upućujemo riječi zahvale što ste podržali našu akciju te tako svojim prilogom pomogli ovoj mladoj obitelji. U razgovoru s ljudima koji su obišli naše ulice i vaše obitelji, zaključismo da ste svi velikodušno i bez ikakvih ružnih komentara podržali našu ideju – pomoći obitelji Lepan. Svoj ste prilog dali od srca i to je najvažnije. U prvi plan dolazi istina koja nam govori i potvrđuje staru dobru izreku da su Sikirevčani ljudi koji imaju smisla za pomoći drugome, svom suseljaninu u potrebi.

        Sjećamo se svih prijašnjih akcija (akcija prošlih Mjesnih odbora), sada je nažalost bila u potrebi obitelj Lepan, koja, nažalost, zasigurno nije posljednja – sutra se može ista nesreća dogoditi svakome od nas, i uvijek ćemo biti okrenuti prema bratu – čovjeku koji je u potrebi, kojemu je potrebna naša topla riječ, pružena ruka koja nudi pomoć i, konačno – naše odricanje i smislu novčane pomoći.

        Ovim kratkim dopisom, u kojemu bih puno toga mogao reći a opet ostati što kraći i jasniji, zahvaljujem svim članovima Mjesnoga odbora Sikirevci, a to su: Marko Marković, Katica Jarić, Mirjana Knežević, Ana Radovanović, Ivica Lučić (Đeda Vinke), Ivica Jarić (Mićin), Tomislav Knezović, Ljubica Bešlić, i moja malenkost.

        Ovom prilikom isto tako zahvaljujem općinskom vijećniku Anti Jurušić, mještanima Mati Nikoliću (Boriši), Stjepanu Živiću (Krlavinom), Draženu Majhenu i Ivanu Benakoviću, koji su se rado prihvatili provedbe ove akcije te nam pomogli obići sve ulice i doći u svaku obitelj.

        Zahvaljujemo i načelniku Ivanu Benakoviću, koji nas je podržao u svemu kao i župniku i dekanu preč. Ivanu Lukačeviću, koji je uputio tople riječi podrške nama vijećnicima Mjesnog odbora kao i poticaj ljudima, koji su sudjelovali na svetim misama u nedjelju.

        Skupili smo 30.445,00 kn i 300 eura. Znamo da ovaj novac neće riješiti sve probleme prouzročene požarom, ali će zasigurno biti poticaj gosp. Ivi nastaviti dalje i ohrabrenje - jer su Sikirevčani uz njega u ovoj, za njega, teškoj situaciji. I na kraju, veliko hvala svima vama!

        Ovo je još jedna prilika u kojoj smo pokazali jedinstvenost oko važnih, a rekao bih, i najvažnijih pitanja našega sela, pomoći onima kojima je doista potrebna naša pomoć. Tome nas uči i naša vjera, koju ste na njabolji način prakticirali podržavši ovu akciju. Hvala i dragom Bogu koji je svima nama dao milosti i konačno sredstava da možemo pomoći drugome.

         Riječi bih zahvale završio željom da ovakvih akcija (za otklanjanjem šteta od požara, poplava ili nedaj Bože, kakvih drugih gorih situacija) bude što manje.

        Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Sikirevci,

Josip Galović, prof.

U Sikirevcima, 17. srpnja 2011. godine


Stranica br.7
- ARHIVA -