OPĆINA SIKIREVCI - SLUŽBENE INTERNETSKE STRANICE
Gdje sam: Naslovnica str.8 [ online: 3][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
VATROGASCI
Godišnja skupština DVD-a Sikirevci


       U nedjelju, 04.ožujka 2012. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama vatrogasnog doma u Sikirevcima održana je 84. izvještajna godišnja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sikirevci.


       Nakon pozdravne riječi predsjednika Đure Radovanović, pročitana su izvješća o radu i financijsko izvješće za proteklu godinu kojom prilikom je između ostalog istaknuo da je Društvo tijekom godine imalo ukupno trinaest intervencija od čega je sedam požarnih i šest ostalih intervencija, da se sudjelovalo na vatrogasnim natjecanjima u B. Gredi, Beravcima, V.Kopanici, Vrbju, Bodovaljcima, Divoševcima i D. Trebarjevu i to s ekipama djece muške i ženske, mladeži muške i ženske te s ekipom seniora, sudjelovali smo i na seminaru voditelja vatrogasne mladeži u Fažani.

       Bili smo domaćini petog po redu druženja i natjecanja djece na kojem je nastupila ukupno dvadeset i jedna ekipa iz susjednih vatrogasnih društava , bili smo i na vatrogasnom hodočašću u Šumanovcima.       Nakon podnesenih izvješća o radu u protekloj godini te usvajanja plana rada i financijskog plana za 2012. godinu uslijedila je dodjela spomenica i priznanja kojom prigodom je Josip Majhen dobio spomenicu za trideset godina rada i aktivnosti u društvu, a zapovjednik DVD-a Martin Živić priznanje.       Po završetku službenog dijela uslijedilo je zajedničko druženje.KULTURA
06.03.2011
Pokladno jahanje - Sikirevci 2012.

        U idiličnim zimskim uvjetima 12. veljače 2012.godine u organizaciji konjogojske udruge iz Sikirevaca održano je 20. pokladno jahanje. Duga povorka jahača, njih oko 50 jašući kroz Sikirevce zaustavilo se kod sedam domaćina koji su ih počastili kuhanim vinom, domaćom rakijom, toplim perecima i drugim domaćim proizvodima. Prvi domaćin bio je Josip Jarić potom Jakob Jarić zatim Antun Nikolić,Ivica Galović, Stipo Živić, Mijo Živić i Nikola Knežević.

        Na kraju dana pošto su svoja lijepa i plemenita grla smjestili u tople štale jahači su se sastali u lovačkom domu gdje su uz glazbu i večeru domaćini dodijelili pehare za sudjelovanje na ovoj manifestaciji. Pehare za najbolje jahače dobili su: Adam Dorić iz svilaja  Nikola Knežević iz Sikirevaca i Mijo Kocić iz Kruševice  a pehar za najmlađeg jahača dobio je Luka Terzić iz Svilaja. Ovom manifestacijom prikazana je ljepota ovih plemenitih životinja i dio šokačke tradicije, običaja i kulturne baštine.27. sjednica OV
Poziv vijećnicima Općine Sikirevci


   
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
 

Klasa: 021-05/12-01/2
Ur.broj: 2178/26-02-12-1
Sikirevci, 2. ožujak 2012. godine

Predmet:
P O Z I V
vijećnicima na 27. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci


                   Na temelju članka 34.stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br.33/01., 60/01 i 129/05.) i članka 34.Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.10/09.) sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci za;

srijedu, 7. ožujka 2012. godine
s  početkom u  19:00 sati, u prostorijama općine Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 12

opširnije


PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU
24.02.2012

ZAPISNIK
10.02.2012

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/11-01/9
Urbroj:2178/26-02-11-2
Sikirevci, 08.12.2011. godine

Z A P I S N I K
25. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

       Sastanak je održan dana  08. prosinca 2011.god., u prostorijama Općine Sikirevci, Ulica Lj. Gaja br.12, Sikirevci sa početkom u 19,30 sati.
Na sastanku nazočni: članovi Općinskog vijeća; Ivan Ivešić-predsjednik OV-a; članovi:  Mato Majhen, Antun Jurušić, Stjepan Rakitić  , Joskić Anto , Ivan Dorić, Stjepan Džambo. Mato Živić, Mato Jarić, Mijo Živić i Mato Galović od 20,10 sati.
Ostali nazočni: Ivan Benaković, načelnik općine Sikirevci, Josip Galović, predsjednik MO Sikirevci
Neopravdano odsutni: Bariša Živković, zamjenik načelnika, Žarko Klarić predsjednik MO Jaruge.
Zapisničar: Gordana Lešić.


       Sastanak je započeo u 19,30 sati, a otvorio ga je gosp. Ivan Ivešić, predsjednik Općinskog vijeća općine Sikirevci te  pozdravlja sve nazočne vijećnike, načelnika općine, predsjednika MO Sikirevci i ostale.
Utvrđeno   je da  od 11 izabranih članova općinskog vijeća na početku sjednice nazočno   10  vijećnika, dovoljan broj za pravovaljani  rad sjednice.
Predsjednik vijeća  čita  dnevni red te ga predlaže vijećnicima na dopunu, izmjenu ili na usvajanje.


DNEVNI RED:
-verifikacija zapisnika sa održane 24. sjednice Općinskog vijeća

  1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna općine Sikirevci za 2011.god. sa izmjenama i dopunama  socijalnog programa, javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i športu, održavanju komunalne infrastrukture, građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i  nabave roba, usluga i ustupanja radova) 
  2. Prijedlog Proračuna i Odluke o izvršenju proračuna  za 2012.god. za Općinu Sikirevci sa socijalnim programom, javnih potreba  u odgoju, obrazovanju, kulturi i športu, održavanju komunalne infrastrukture, građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i  nabave roba, usluga i ustupanja radova) 
  3. Prijedlog Srednjoročni plan davanja koncesija za razdoblje 2012-2014.god. i plana davanja koncesija za 2012.god.
  4. Prijedlog nacrta Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
  5. Zaštita i spašavanje (Prijedlog dopune Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja; o osnivanju, ustroju i popuni postrojbe civilne zaštite; Smjernice za organizaciju i razvoj  sustava zaštite  i spašavanja za 2011. god.)
  6. Pismo namjere «Energija iz prirode» vl. Ivan Lovrić, Sikirevci
  7. Razno, pitanja i prijedlozi.

       Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi, a niti  dopune, te jednoglasno se prihvaća. Predsjednik daje na  verifikaciju zapisnik sa 24. održane sjednice Općinskog vijeća od 12.10.2011. Na predloženi zapisnik primjedbi nije bilo, te ga predsjednik daje na glasovanje vijećnicima za njegovo usvajanje.
       Glasovanje nazočnih vijećnika 10 glasa ZA,  PROTIV nema, UZDRŽANIH  nema, konstatira se da je jednoglasno usvojen.

opširnije


26. sjednica OV
Poziv vijećnicima Općine Sikirevci


   
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
 

Klasa: 021-05/12-01/8
Ur.broj: 2178/26-02-12-1
Sikirevci, 1. veljače 2012. godine

Predmet:
P O Z I V
vijećnicima na 26. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci


                   Na temelju članka 34.stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br.33/01., 60/01 i 129/05.) i članka 34.Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.10/09.) sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci za;

ponedjeljak, 6. veljače 2012. godine
s  početkom u  19:00 sati, u prostorijama općine Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 12

opširnije


ČESTITKA


Svim žiteljima općine Sikirevci čestit i blagoslovljen Božić, te sretnu i uspješnu Novu 2012. godinu, želi načelnik općine i općinsko vijeće!
Udruga Aktivna grupa mještana


I ove godine smo organizirali božićnu humanitarnu akciju u kojoj smo se sjetili naših bližnjih. Poklon pakete sa domaćim božićnim slasticama smo dostavili onima kojima je najteže. Nadamo se da smo ih barem malo obradovali.

Ovim putem se zahvaljujemo svima onima koji su ovu akciju pomogli , sigurni smo  se da ćemo im se i ubuduće moći obratiti za pomoć. Čestitamo svim mještanima naše općine Božić i sretnu  Novu 2012. Godinu.


Prigodna MS Powerpoint prezentacija

Članovi AGM


IZVJEŠĆA

25. sjednica OV
Poziv vijećnicima Općine Sikirevci


   
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
 

Klasa: 021-05/11-01/8
Ur.broj: 2178/26-02-11-1
Sikirevci, 2. prosinac 2011. godine

Predmet:
P O Z I V
vijećnicima na 25. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci


                   Na temelju članka 34.stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br.33/01., 60/01 i 129/05.) i članka 34.Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.10/09.) sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci za;

četvrtak, 8. prosinac 2011. godine
s  početkom u  19:30 sati, u prostorijama općine Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 12

opširnije


PARLAMENTARNI IZBORI 2011
05.12.2011

Općina Sikirevci - neslužbeni rezultati glasovanja

HDZ 500 - 41,36%
KUKURIKU 251
- 20,76%
HDSSB 176
- 14,56%
HSS - 83
- 6,87%
ostali - 198
- 16,47%

JAVNI POZIV
19.10.2011

JAVNI POZIV

za prijavu nezakonito izgrađenih zgrada

       ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA (NN 90/2011.) stupio je na snagu 10. kolovoza 2011. godine. Ovaj Zakon uređuje uvjete, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno ozakonjenje zgrada, uvažavanjem prostornih, socijalnih, gospodarskih i tehničkih zahtjeva.

       Sukladno odredbi članka 28. stavka 2. ovog Zakona, pozivamo sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području općine Sikirevci da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci dostave podatke o nezakonito izgrađenim zgradama radi ustrojavanja popisa nezakonito izgrađenih zgrada na području općine Sikirevci.

       Sukladno odredbi članka 28. stavka 1. Zakona, jedinice lokalne samouprave su dužne najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih onih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, za koje već imaju saznanje na temelju prijava građana, postupanja komunalnih redara i drugih izvora. Popis zgrada sadrži ime vlasnika/investitora zgrade i podatke o lokaciji (k.č.br., k.o. i/ili adresa).

       Popunjeni obrazac prijave dostavite najkasnije do 23.12.2011. godine na adresu : Općina Sikirevci, Jedinstveni upravni odjel, Ljudevita Gaja 12, Sikirevci.

       KLIKNITE OVDJE da biste preuzeli obrazac prijave nezakonito izgrađenih zgrada.


LEGALIZACIJA ZGRADA
19.10.2011

Postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada

       Ukoliko ste vlasnik ili investitor zgrade  (obiteljske kuće, poljoprivredne zgrade, kuće za odmor, ili druge zgrade) za koji nemate valjani akt kojim se odobrava građenje ili je zgrada sagrađena protivno izdanom aktu, (Rješenje o uvjetima građenja, građevinska dozvola ili akt koji to zamjenjuje), temeljem ovog zakona možete najkasnije do 31. prosinca 2012. godine podnijeti zahtjev za ozakonjenje zgrade, uz ispunjavanje ostalih zakonom propisanih uvjeta.

       Zahtjev za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade, odnosno za izdavanje rješenja o izvedenom stanju se podnosi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Brodsko-posavske  županije, Ul. Petra Krešimira IV br.1, Slavonski Brod najkasnije do 31.12.2012.god.

       Sadržaj zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju je određen člankom 8. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i uz njega se prilaže:

1.Ovjereni Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama;
2.Tri primjerka arhitektonskog snimka, koji je izradio ovlašteni arhitekt;
3.Dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti koje je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva;
4.Rješenje o upisu u sudski registar /kada je zahtjev podnijela pravna osoba;
5.Dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokazi o vremenu građenja);
6.Uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta podnositelja do 21. lipnja 2011. godine (dokaz u svrhu umanjenja iznosa naknade za nezakonito izgrađene zgrade namjene isključivo stambene, građevinske površine do 400m2 , koja nije u prvoj položajnoj zoni i koja je jedina nekretnina podnositelja zahtjeva na području RH odnosno za nezakonito izgrađene zgrade namjene isključivo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
7.Posebnu geodetsku podlogu / iznimno, kada se u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne čestice spajanjem cijelih katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice prema zemljišnoj knjizi vlasništvo iste osobe.

       Kao posljedica propuštanja ozakonjenja zgrade zabranjuje se promet zgrada izgrađenih bez akta za građenje i zemljišta na kojem se zgrade nalaze, a kao posljedica ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade na temelju izdanog rješenja o izvedenom stanju omogućuje se evidentiranje zgrade u katastarskom operatu i upis u zemljišne knjige te priključenje na komunalne vodne građevine, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu.


ZAPISNIK
18.10.2011

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/11-01/7
Urbroj:2178/26-02-11-2
Sikirevci,13.09.2011.god.

Z A P I S N I K
23. sjednice Općinskog vijeća Općine Sikirevci

       Sastanak je održan dana  13.rujna 2011.god., u prostorijama Općine Sikirevci, Ulica Lj. Gaja br.12, Sikirevci sa početkom u 19,30 sati.
       Na sastanku nazočni: članovi Općinskog vijeća; Ivan Ivešić-predsjednik OV-a; članovi:  Mato Majhen, Antun Jurušić, Stjepan Rakitić  , Joskić Anto , Mato Galović od 19,50., Stjepan Džambo.
       Ostali nazočni: Ivan Benaković, načelnik općine Sikirevci, Josip Galović, predsjednik  MO Sikirevci
       Opravdano odsutan: Mijo Živić, Mato Živić - članovi općinskog vijeća. 
       Neopravdano odsutni: Bariša Živković, zamjenik načelnika, Žarko Klarić predsjednik MO Jaruge, Ivan Dorić, Mato Jarić
       Zapisničar: Gordana Lešić.
       Sastanak je započeo u 19,45 sati, a otvorio ga je gosp. Ivan Ivešić, predsjednik Općinskog vijeća općine Sikirevci te  pozdravlja sve nazočne vijećnike , načelnika općine , člana MO Sikirevci i ostale.
       Utvrđeno   je da  od 11 izabranih članova općinskog vijeća na početku sjednice nazočno   6  vijećnika, dovoljan broj za pravovaljani  rad sjednice.

       Predsjednik vijeća  čita  dnevni red te ga predlaže vijećnicima na dopunu, izmjenu ili na usvajanje.
opširnije


OBAVIJEST
18.10.2011

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
Jedinstveni upravni odjel
Ul. Ljudevita Gaja br.12
35224 SIKIREVCI
   
Sikirevci,  18.10.2011.
Telefax.: 035/481-215

PREDMET: NAPLATA KOMUNALNE NAKNADE
             
Prisilna naplata komunalne naknade

        Obavještavamo mještane Općine Sikirevci kako će Općina Sikirevci provoditi mjere prisilne naplate komunalne naknade nad dužnicima koji nisu podmirili svoje obveze s tog naslova. Napominjemo da se u ovršnom postupku visina duga uvećava za troškove postupka  odvjetnika i zateznih kamata.

       Stoga, molimo sve mještane koji imaju dugovanje da svoje obveze podmire ili da se obrate sa zamolbom za obročnu otplatu duga u Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci.

       Isto tako, molimo sve vlasnike, odnosno korisnike stambenih objekata koji nisu evidentirani kao obveznici da o svim promjenama obavijeste Jedinstveni upravni odjel u svrhu ažuriranja baze podataka.

Općinski načelnik:
Ivan Benaković


NATJEČAJ - ODLUKA
13.10.2011

VAŽNE OBJAVE


JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci

ODLUKA o komunalnom doprinosu 2011.


Stranica br.8
- ARHIVA -