OPĆINA SIKIREVCI - SLUŽBENE INTERNETSKE STRANICE
Gdje sam: Naslovnica [ online: 1][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
KULTURA
05.06.2012
       Sikirevački motivi

     Udruga „Sikirevački motivi „  je ovaj tjedan organizirala posjet Međunarodnoj vrtnoj izložbi i Sajmu cvijeća „Floraart“ u Zagrebu. Članicama Udruge u posjetu su se pridružilo i pedesetak mještanki Sikirevaca, tako da je posjet za sve zaljubljenike cvijeća i ukrasnog bilja ispunio očekivanja. S obzirom da je ovo prva organizacija putovanja Udruge od njenog osnivanja, za očekivati je da će i ostala putovanja u organizaciji Udruge biti jednako uspješna.

     Osim organizacije putovanja Udruga „ Sikirevački motivi“ provodi niz aktivnosti u svome radu. Tako smo u svibnju bili sudionici izložbi prigodom dana općine Bošnjaci, te na 15. Stočarskoj izložbi u Slavonskom Brodu. Udruga će u suradnji sa Udrugom „Bošnjački šlingeraji“ iz Bošnjaka, prigodom Dana Općine Sikirevci, 15.06. organizirati izložbu u prostorijama Općine.

     Isto tako nastavljamo sa radom na zaštiti sikirevačkog motiva, a prepoznatljivost našeg rada je vidljiva i u odluci Ministarstva kulture koje je, u okviru programa zaštite na nematerijalnim kulturnim dobrima,  Udruzi odobrilo sredstva u iznosu od 15.000 kn u cilju programa zaštite motiva kao nematerijalnog kulturnog dobra.

FotoAlbum


DVD
31.05.2012
       Edukacija djece

     Dana 24. svibnja 2012. godine, članovi DVD-a Sikirevci su u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod i Protueksplozijskim odjelom PU Brodsko-Posavske  izvršili edukaciju djece u području zaštite i spašavanja, kojom prigodom su učenike drugog razreda OŠ Sikirevci upoznali sa vatrogasnom djelatnošću i opremom koju vatrogasci koriste na intervencijama. Nakon edukacije učenici su imali priliku pobliže se upoznati i isprobati vatrogasnu opremu.

FotoAlbum

  Zapovjednik DVD Sikirevci
  M. Živić

BIOPLINSKE ELEKTRANE
18.05.2012
       POZIV POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA NA INFORMATIVNI SASTANAK O MOGUĆNOSTI IZGRADNJE BIOPLINSKE ELEKTRANE

Utorak 22.05.2012. u 18. sati u prostorijama Općine Sikirevci

     Kao načelnik Općine kontaktirao sam sa ljudima koji su pokazali  namjeru i spremnost ulaska u realizaciju projekta proizvodnje energije iz poljoprivredne biomase, na ekološki i ekonomski dugoročno održiv način. Osnovne sastavnice projekta su organiziranje proizvodnje biomase i gradnja bioplinske elektrane. Investitor, zainteresiran za kompletno investiranje projekta, je tvrtka koja je samo s tom namjerom registrirana u Hrvatskoj i već je počela sa potpisivanjima Ugovora o realizaciji projekata u RH. Za razvoj projekta bioplinskih elektrana potrebno je osigurati lokacije podobne za gradnju i osigurati zemlju za proizvodnju substrata.     Obveze Investitora:

 1. Osigurava, ishoduje, sve dozvole za gradnju  i projekte za gradnju.
 2. Organizira i vodi izgradnju bioplinske elektrane, te iste financira u cijelosti (100 %). Obveza izgradnje je unutar dvije godine (ili ranije što je ovisno o ishođenju svih dozvola). Kod potpisa Ugovora se definira točan datum početka rada
 3. Investitor se obvezuje pogon elektrane voditi, nadzirati i održavati,  te osigurati otkup (prodaju) električne energije za naredno razdoblje od 12 godina.
 4. Osiguravanje i financiranje sjemena i gnojiva za sjetvu, najviše kvalitete i prinosa, na osnovu analize kvalitete zemlje.  Obračun se vrši nakon predaje substrata. Plaćanje zadnjeg dijela će biti najkasnije 30 dana od zadnje isporuke
 5. Otkupiti svu proizvedenu silažu supstrata po cijeni od 15 €/t, dostavljenu na pogon elektrane, a isto tako otkupiti svu dostavljenu gnojnicu po cijeni od 3€/t. Isplata je najkasnije za 30 dana po isporuci na pogon.
 6. Nadzirati stručno, kvalitetu rasta biljnog fonda za silažu, te osigurati spremanje istoga.
 7. Osnovati novu, zajedničku, tvrtku (d.o.o.) kroz koju će se voditi poslovi bioplinske elektrane u kojoj će suvlasništvo imati i vlasnik zemljišta na kojem se gradi elektrana.
 8. Organizirati i voditi knjigovodstvo za tu tvrtku.
 9. Organizirati i voditi proizvodnju i prodaju energije i održavati postrojenje.

     Obveze i zahtjevi (osnovni kriteriji) na Zemljovlasnika (partnera):

 1. Potrebna zemlja:
  1. Za proizvodnju substrata, za pogon snage od 1 MW, potrebno je posjedovati (osobno ili združeno vlasništvo) cca. 250 ha zemlje (od čega bi 30% trebalo biti vlasništvo ili dugoročni najam-zakup). Najudaljenija zemlja ne smije (preporuča se) biti udaljena od pogona više od 10 km zbog isplativosti prijevoza supstrata na pogon.
  2. Za izgradnju pogona je potrebno imati cca. 2-3 ha građevinskog zemljišta, odnosno zemljišta na kojemu bi bila dozvoljena gradnja bioenergane.
 2. Supstrati (biomasa):
  1. Supstrati se siju prema planu koji određuje Investitor, a određuje se u ovisnosti o kvaliteti zemlje i međusobnom dogovoru s proizvođačem, tako da se dobije najoptimalniji prinos.
  2. Uz supstrate potrebno je da partner (zemljovlasnik) osigura i gnojevku ili gnoj životinjskog podrijetla (cca. 5000 t/god), osobno ili udruživanjem pod-dobavljača.
  3. Obveza zemljovlasnika je da osigura dobavu supstrata za narednih 12 godina.
  4. Investitor se ugovorom sa zemljovlasnikom osigurava da će supstrati biti kontinuirano isporučivani na pogon bioelektrane, tako da vlasnik zemlje novoosnovanoj tvrtki, posebnim ugovorom usklađenim s hrvatskim propisima, daje pravo na korištenje zemlje u trajanju 12 godina ukoliko svoje obveze ne izvršava.

     Ovo su osnovni kriteriji da do potpisivanja finalnog Ugovora o investiranju dođe što je moguće prije stoga vas molim da dođete na sastanak sa predstavnicima zainteresirane tvrtke kako bi se bolje upoznali sa mogućnostima proizvodnje i otkupa supstrata (silaže) te da iskažete svoj interes za proizvodnju iste.

  Općinski načelnik
  Ivan Benaković

NOVI IZGLED WEB STRANICA
03.05.2012

       Proljetno osvježenje

       Dvije godine nakon pokretanja službenih web stranica, došlo je vrijeme za malo osvježenja :) Nakon zaprimljenih prigovora o sporom učitavanju flash izbornika i nekolicini drugih nedostataka u funkcionalnosti web stranica, odlučili smo iste ukloniti, te ugraditi "brži" i jednostavniji tzv. CSS izbornik koji se sada nalazi zaglavlju umjesto u desnom okviru svake stranice.

       Dodani su i sadržaji za online druženje u slučajevima kada više posjetitelja istovremeno pregledava sadržaj web stranica. U zaglavlju svake stranice postoji indikator; [online: x], gdje x predstavlja broj posjetitelja koji u tom trenu pregledavaju neki od sadržaja. Posjetitelji koji to žele, mogu komunicirati u realnom vremenu putem chata. Dovoljno je kliknuti na poveznicu chat, upisati željeno ime (bilo što) i bez upisivanja lozinke ući u chat sobu.

       Novost je i knjiga gostiju u kojoj svatko tko želi može ostaviti komentar, kritiku, pohvalu ili prijedlog za poboljšanje web stranica, odnosno ukazati na bilo kakav problem u funkcioniranju iste. Molimo vas da istoj pristupate savjesno i odgovorno bez zloupotrebe i pisanja neprikladnih sadržaja, jer će se svaka zloupotreba sankcionirati zakonskim putem tragom IP adrese s koje se neprikladni sadržaji budu distribuirali.

administrator

IZVJEŠTAJI
17.04.2012

ČESTITKA


Svim žiteljima općine Sikirevci radostan i blagoslovljen Uskrs želi načelnik i općinsko vijeće Općine Sikirevci!!JAVNI NATJEČAJ
4.4.2012

        REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA SIKIREVCI
                 NAČELNIK
Ul. Ljudevita Gaja br.12. 35224 SIKIREVCI

Klasa: 940-01/12-01/1
Urbroj: 2178/26-02-12-1
Sikirevci;  06.04.2012.

       Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugima pravima (Narodne novine RH, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00) i na temelju  članka 10. Odluke o uvjetima , načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sikirevci   Klasa: 406-01/11-01/1;Urbroj:2178/26-02-01-1 od 14.04.2011.god. i Odluke Općinskog vijeća, od 02.travnja 2012. godine, Općinski načelnik Općine Sikirevci raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ 
za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu općine
(sa pripadajućom građevinskom dokumentacijom za
gradnju stambene zgrade P+Ptk sa rješenjem o uvjetima građenja)

opširnije28. sjednica OV
Poziv vijećnicima Općine Sikirevci


   
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
 

Klasa: 021-05/12-01/3
Ur.broj: 2178/26-02-12-1
Sikirevci, 27. ožujak 2012. godine

Predmet:
P O Z I V
vijećnicima na 28. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci


                   Na temelju članka 34.stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br.33/01., 60/01 i 129/05.) i članka 34. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.10/09.) sazivam 28. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci za;

ponedjeljak, 2. travnja 2012. godine
s  početkom u  19:30 sati, u prostorijama općine Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 12

opširnije


JAVNI POZIV
21.3.2012

       Molimo sve građanke i građane  Općine Sikirevci koji su zainteresirani za rad u javnim radovima u Općini Sikirevci u 2012. godini da se jave  u Općinu Sikirevci osobno ili na telefon 035/481-215
       Prijaviti se mogu svi koji ispunjavaju uvjete koje postavlja Hrvatski zavod za zapošljavanje, a to su sljedeći:

 1. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
 2. Nezaposlene osobe koje su u evidenciji nezaposlenih najmanje 6 mjeseci pod uvjetom da su:

-      osobe s invaliditetom,
-      hrvatski branitelji,
-      djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja,
-      samohrani roditelji,
-      roditelji s četvero i više malodobne djece,
-      roditelji djece s posebnim potrebama,
-      roditelji djece oboljelih od malignih bolesti,
-      povratnici s odsluženja zatvorske kazne,
-      osobe na uvjetnoj kazni i
-      korisnici prava po zakonu o socijalnoj skrbi a prijavljenih u evidenciji nezaposlenih najmanje 6 mjeseci

       Osobe koje su u 2011. god., poslije 15. 09. 2011., bile uključene u javni rad, a trajanje javnog rada  bilo je u kraćem trajanju od 6 mjeseci  priznaje se kriterij dužine prijave pod istim uvjetima kao pri uključivanju u javni rad prije zadnje prijave u evidenciju nezaposlenih

       

Molimo sve zainteresirane da se jave do 26.03.2012. godine.


IZJAVA
19.3.2012

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
NAČELNIK
tel/fax: 035/481-215
emaill: opcina.sikirevci@sb.t-com.hr                           

Klasa: 360-01/12-01/1
Urbroj:2178/26-01-12-1
Sikirevci, 20.02.2012. godine

       Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi («Narodne Novine» br.90/11) upozoren na materijalnu i kaznenu odgovornost u odnosu na točnost danih podataka, dajem slijedeću:

I Z J A V U

       Izjavljujem da sam ja, IVAN BENAKOVIĆ iz Sikirevaca, OIB 41871055495 kao čelnik tijela u javnom naručitelju, Općini Sikirevci

       - vlasnik obrta «Benaković» - uzgoj peradi i da u niti jednom više gospodarskom subjektu ne obavljam upravljačke poslove kao ni osobe koje su sa mnom povezane.

Općinski načelnik: Ivan Benaković


UDRUGE
Udruga: Aktivna grupa mještana


 Sikirevci & Jaruge

Humanitarna večer
SIKIREVCI & OSIJEK – ZAJEDNO U HUMANOSTI

        Dana 16.3.2012. održana je humanitarna večer pod nazivom Sikirevci & Osijek zajedno u humanosti.

        Humanitarna večer je imala dva cilja, prvi cilj je bio  financijska pomoć roditeljima za liječenje  dječaka Mislava Antolovića iz Osijeka čija je majka rođena sikirevčanka, drugi cilj je nabavka električnih invalidskih kolica za gospođu Ružu Džambo koji je uspješno realiziran.


- prethodne stranice-