OPĆINA SIKIREVCI - SLUŽBENE INTERNETSKE STRANICE
Gdje sam: Naslovnica [ online: 1][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
IZVJEŠĆA
19.9.2012

31. sjednica OV
11.09.2012
Poziv vijećnicima Općine Sikirevci


 
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
 

 

 

 

Klasa: 021-05/12-01/7
Urbroj: 2178/26-02-12-1
Sikirevci, 11.9.2012. god.

članovima Općinskog vijeća
predsjednicima MO Sikirevci i Jaruge
načelnik i zamjenik načelnika


Predmet:
P O Z I V
vijećnicima na 31. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci


          Na temelju članka 34.stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br.33/01., 60/01 i 129/05.) i članka 34. statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.10/09.) sazivam 31. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci za;

ponedjeljak, 17. rujna 2012. godine
s  početkom u  19:30 sati, u prostorijama općine Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 12

opširnije

Zapisnik 27. sjednice OV Općine Sikirevci
Zapisnik 28. sjednice OV Općine Sikirevci


DAN OPĆINE
8.9.2012
       Peto vatrogasno hodočašće

     Dana 1.9.2012. godine članovi DVD-a Sikirevci su u svetištu Skrovite Gospe Šumanovačke u Šumanovcima sudjelovali  na  petom po redu vatrogasnom hodočašću. Na hodočašću je sudjelovalo  31 vatrogasno društvo iz susjednih mjesta.  Ovim tradicionalnim običajem vatrogasci mole Gospu da budu što spremniji obavljati svoje opasne zadatke. Svečani mimohod predvodio je vatrogasni časnik i začetnik ovog projekta Ivica Abramović.

     Vatrogasci u odorama kretali su se pokraj stare hrastove šume do velikog oltara ispred stoljetne crkve, a potom do Gospine kapelice u šumi. Misno slavlje služio j e Josip Semialjac, župnik i upravitelj svetišta Gunja, a koncelebrirali su svećenici Drenovačkog dekanata. Poslije mise i procesije održane su pokazne vježbe malih vatrogasaca DVD-a Đurići i seniora DVD Gunja kojima je prezentirana spremnost za najteže i zahtjevne zadatke.

M. Živić


JAVNI POZIV
4.9.2012.
        JAVNI POZIV svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sikirevci radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

    REPUBLIKA HRVATSKA
    Brodsko-Posavska županija

    OPĆINA SIKIREVCI
    Jedinstveni upravni odjel
    Sikirevci, 31.kolovoza 2012.g.

        Općina Sikirevci na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje slijedeći

JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE SIKIREVCI
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju        Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
        Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Općine Sikirevci, podnosi se Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-Posavske Županije
        Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku tog roka ne može se više podnijeti.


        Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva prilaže:

  1. tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
  2. tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt
  3. izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

        Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m² (u daljnjem tekstu: manje zahtjevna zgrada), ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, podnositelj zahtjeva prilaže:

  1. tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu i
  2. tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

        Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-Posavske Županije.

Općinski načelnik
Ivan Benaković


ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
09.08.2012.
        Obavijest o provođenju javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o poljoprivrednom zemljištu

        Pozivaju se predstavnici regionalne i lokalne samouprave, nadležna tijela i institucije, fizičke i pravne osobe i ostala zainteresirana javnost na aktivno sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu

        Nacrte prijedloga zakona i obrasci putem kojih se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi
nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede.
 
        Rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrte prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu je 19. kolovoza 2012. godine.

        Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni Nacrt prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu, koriste isključivo Obrazac i dostave ga na e-mail adresu:  snjezana.kraml@mps.hr, kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih komentara.

Općinski načelnik
Ivan Benaković


KULTURA
09.08.2012.
VELIKI USPJEH UDRUGE „SIKIREVAČKI MOTIVI“

        Udruga“Sikirevački motivi“, osnovana prije nešto više od četiri godine, u djelokrugu svoga rada ima za cilj očuvanje i promoviranje tradicijskog načina izrade ručnog rada, posebno izrade MOTIVA, kao specifičnosti našega sela.
Osnovni razlog tomu je što je umijeće izrade motiva polako vremenom padalo u zaborav i postojala je mogućnost njegovog nestanka, ili komercijalizacije te gubitka njegove izvornosti.

        Udruga je tijekom prošlih godina intenzivno radila na očuvanju tradicije izrade MOTIVA kroz organiziranje radionica za odrasle, ali i ( u suradnji sa OŠ Sikirevci ) radionica za dječji uzrast.
Istovremeno smo nastojali promoviranjem na sajmovima i Festivalima čipke postići zainteresiranost šire javnosti za ljepotu Sikirevačkog motiva. Tako smo redovni sudionici Međunarodnog festivala čipke u Lepoglavi, u kojem se , osim Lepoglavske, Hvarske, Paške čipke, izlažu i čipke zemalja diljem Europe. Nastupamo na sajmovima Đakovačkih vezova, Vinkovačkih jeseni, U Sl. Brodu, Dubrovniku i niz manjih.
Svojim predanim radom uspostavili smo dobru suradnju sa nizom kulturnih institucija i stručnih osoba.

        Na inicijativu udruge „Sikirevački motivi“ iz Sikirevaca, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu je pokrenuo prošle godine postupak zaštite  umijeća izrade sunčane čipke motiva kao nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske.
        Ovih dana je na adresu udruge „Sikirevački motivi“ stiglo rješenje Ministarstva kulture, kojim se utvrđuje da umijeće izrade sunčane čipke motiva ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske .
To je svakako odlična vijest ne samo za našu udrugu,  Sikirevce, već i šire područje našega kraja.
Kako je u rješenju spomenuto, Sikirevci time predstavljaju svojevrsni centar ove čipke, a status nematerijalnog kulturnog dobra će omogućiti našoj udruzi da što kvalitetnije promoviramo i naš Sikirevački motiv kao predstavnika ovog nematerijalnog kulturnog dobra, upravo iz razloga što je izrada motiva i njegovo očuvanje u najvećoj mjeri zadržano u Sikirevcima.

        Promoviranje umijeća izrade motiva, osim radionica koje planiramo održavati ove i slijedeće godine, će se ostvariti i sudjelovanjem na nizu izložbi, što je omogućeno sredstvima Ministarstva Kulture u ovoj godini u iznosu od 15.000,00 kn.

        Tako će udruga „Sikirevački motivi“ (od 13.09. do 04.11) sudjelovati na izložbi čipkarstva u etnografskom muzeju u Zagrebu, zatim na Festivalu čipke u Lepoglavi (20-23 rujna ), te krajem godine u Muzeju brodskog posavlja. Osim toga ćemo sudjelovati na nizu sajmova u cilju promocije Sikirevačkog motiva.
        U suradnji sa Muzejom brodskog posavlja, također planiramo niz aktivnosti i slijedeće godine, sve u cilju kako bi motiv kao oblik sunčane čipke dobio na prepoznatljivosti i svrstao se u red već poznatih i priznatih čipki ( Lepoglavska, Hvarska, Paška...) u Hrvatskoj.

        U Državnom zavodu za intelektulaktualno vlasništvo smo registrirali, u suradnji sa Općinom Sikirevci, zaštićeni žig i ime Sikirevačkog motiva, a u tijeku su i ostali oblici zaštite.

U planu je izrada promotivnih materija udruge, brošure o Sikirevačkom motivu, te niz drugih aktivnosti kako bi  SIKIREVAČKI MOTIV, a time i naši Sikirevci bili prepoznati na jedan poseban način.

        Posebno nas veseli broj članica udruge ( 40 ), koji je svakim danom sve veći, a osim odraslih imamo i grupu djevojčica osnovnoškolskog uzrasta koje će biti jamac da će umijeće izrade motiva biti sačuvano za buduće naraštaje.IZJAVE
25.07.2012.
Izjave


        Na temelju članka 26. Zakona o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne Novine" broj 24/11, 61/11) objavljuju se izjave koje su potpisali vijećnici Mato Galović i Anto Joskić.

(Kliknite na ime vijećnika da pročitate njegovu izjavu)RIJEČ NAČELNIKA
26.06.2012.
Osvrt na 2011. godinu


        Kako je običaj prigodom dana općine osvrnuo bih se na rad općine u proteklih godinu dana. Tokom cijelog ovog razdoblja općina Sikirevci je skrbila o uređenju javnih površina, uređenju igrališta za najmlađe, spomen obilježja hrvatskim braniteljima, te održavanju objekata u vlasništvu općine, te zimska održavanja nerazvrstanih cesta.

        Općina kao institucija surađivala je sa udrugama i klubovima koji djeluju na području općine kako u Sikirevcima, tako i u Jarugama. Osim izdvajanja znatnih novčanih sredstava za potrebe djelovanja udruga kontinuirano je uspostavljana suradnja i u rješavanju ostalih potreba udruga te je održano više sastanaka sa njihovim predstavnicima.

opširnije29. sjednica OV
21.06.2012
Poziv vijećnicima Općine Sikirevci


 
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
 

 

 

 

Klasa: 021-05/12-01/5
Urbroj: 2178/26-02-12-1
Sikirevci, 21.06.2012. god.

članovima Općinskog vijeća
predsjednicima MO Sikirevci i Jaruge
načelnik i zamjenik načelnika


Predmet:
P O Z I V
vijećnicima na 29. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci


          Na temelju članka 34.stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br.33/01., 60/01 i 129/05.) i članka 34. statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.10/09.) sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci za;

četvrtak, 28. lipanj 2012. godine
s  početkom u  20:00 sati, u prostorijama općine Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 12

opširnijeDAN OPĆINE
20.06.2012
       Proslava Dana Općine - druženje djece

     Ovogodišnja proslava Dana općine, na dan Presvetog srca Isusova, organizacijski najuspješnija do sada, ponudila je raznovrstan sadržaj mještanima Općine i njihovim gostima.

     Dana 17.06 2012. godine, u sklopu Dana općine, u Sikirevcima je održano  šesto po redu vatrogasno druženje djece. Druženje je počelo postrojavanjem natjecatelja kojima su za dobrodošlicu stariji članovi DVD-a  pripremili  zastavu kojom si djeca bila iznenađena i oduševljena. Nakon postrojavanja nastavio se formalni dio natjecanja gdje je nastupila 21 ekipa. U neformalnom dijelu natjecanja svi natjecatelji kao i njihovi voditelji te posjetitelji su se zabavljali uz tamburaše. Na samom kraju natjecanja uslijedila je dodjela diploma i medalja natjecateljima. Svi natjecatelji su dobili medalje, što dokazuje da cilj organizatora druženja nije natjecateljskog karaktera, već jednostavno-druženje djece.

FotoAlbum


DAN OPĆINE
18.06.2012
       Proslava Dana Općine

     Ovogodišnja proslava Dana općine, na dan Presvetog srca Isusova, organizacijski najuspješnija do sada, ponudila je raznovrstan sadržaj mještanima Općine i njihovim gostima.

     Prvoga dana, nakon svečane sjednice Sikirevčani su mogli razgledati izložbu izvornoga ručnog rada sa naglaskom na prezentaciju Sikirevačkog motiva, koje su upriličile članice udruge „Sikievački motivi“. Na izložbi su se sa svojim rukotvorinama pokazale i članice udruge „Bošnjački šlingeraji“.

     Posebno raduje odaziv sudjelovanju na izložbi mješatana Vlade Pavlović (rezbarenje u drvetu) , Ilije Stanić (izrada opletavanjem šibom ), Ilije Jarić (slikanje u drvetu), Josipa Živić (izrada ukrasnog namještaja u drvetu) i Zvonimira Štengl       ( slikanje na staklu ). Pokazanim zajedništvom , izložba je privukla veliki broj mještana i pokazala da su mještani zainteresirani za ovakav oblik kulturnog  djelovanja.
     Udruga „Sikirevački motivi“ se može i pohvaliti svojim članicama Rezom Nikolić i Evom Jarić, koje su skuhale čobanac za sve mještane općine.

     Popodne je organizirano takmičenje u kuhanju čobanca. U večernjim satima upriličen je nastup KUD-ova koji djeluju na području općine Sikirevci. KUD „Sloga „ iz Sikirevaca ( dječja skupina, te odrasli ), KUD „Savica“ iz Jaruga, te FRAMA Sikirevci su mještanima ponudili bogat jednosatni program. Nakon nastupa je slijedilo druženje mještana uz tamburaše i čobanac.

     Drugoga dana, u subotu je održano takmičenje u kuhanju fiša u Jarugama, a proslava dana općine je upotpunjena u nedjelju organizacijom turnira ulica u Sikirevcima, te takmičenjem dvadesetak DVD-ova.

     Ovako bogat program iznimno je popraćen od strane mještana općine, što je garancija dobre organizacije i dogodine.

     Detaje sa izložbe „Sikirevačkog motiva“ možete pogledati u web galerij.

FotoAlbum


SPORT
11.06.2012


- prethodne stranice-