OPĆINA SIKIREVCI - SLUŽBENE INTERNETSKE STRANICE
Gdje sam: Naslovnica [ online: 1][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
Čestitka
14.12.2012.

 32. sjednica OV
11.09.2012
Poziv vijećnicima Općine Sikirevci


 
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
 

 

 

 

Klasa: 021-05/12-01/8
Urbroj: 2178/26-02-12-1
Sikirevci, 7.12.2012. god.

članovima Općinskog vijeća
predsjednicima MO Sikirevci i Jaruge
načelnik i zamjenik načelnika


Predmet:
P O Z I V
vijećnicima na 32. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci


          Na temelju članka 34.stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br.33/01., 60/01 i 129/05.) i članka 34. statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.10/09.) sazivam 32. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci za;

srijeda, 12. prosinac 2012. godine
s  početkom u  19:30 sati, u prostorijama općine Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 12

opširnije
JAVNI POZIV
ID: 1211101050 - 10.11.2012.
        JAVNI POZIV svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sikirevci radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

    REPUBLIKA HRVATSKA
    Brodsko-Posavska županija

    OPĆINA SIKIREVCI
    Jedinstveni upravni odjel
    Sikirevci, 31.kolovoza 2012.g.

        Općina Sikirevci na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje slijedeći

JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE SIKIREVCI
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju        Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
        Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Općine Sikirevci, podnosi se Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-Posavske Županije
        Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku tog roka ne može se više podnijeti.


        Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva prilaže:

  1. tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
  2. tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt
  3. izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

        Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m² (u daljnjem tekstu: manje zahtjevna zgrada), ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, podnositelj zahtjeva prilaže:

  1. tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu i
  2. tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

        Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-Posavske Županije.

Općinski načelnik
Ivan Benaković


KULTURA
ID: 1210152326 - 15.10.2012.
       UDRUGA „SIKIREVAČKI MOTIVI“

        Udruga „Sikirevački motivi“ nastavlja sa promoviranjem umijeća izrade sunčane čipke - motiva, kao nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. U sklopu toga poziva sve koji žele savladati tehniku izrade motiva, na radionice koje će se održavati utorkom  (30.10, 06.11 i 13.11) od 19 sati u prostorijama općine Sikirevci.

        Prijave, kao i sve ostale informacije o radionici možete dobiti na tel. 035/481-205 ili mob. 099/5626617 (Eva Budimir, predsjednica udruge).

       Napominjemo, da će na Hrvatskom radiju  1. program u srijedu (15.10.) u emisiji „Lijepa naša“ od 06.25 sati, biti prezentiran rad udruge „Sikirevački motivi“, kao i ostala događanja iz Općine Sikirevci.


       Sutradan (16.10.), na Hrvatskoj televiziji  1. Program u sklopu jutarnje emisije „Dobro jutro, Hrvatska“, biti će prilog o radu naše udruge, te o  SIKIREVAČKOM MOTIVU.DOKUMENTI
ID: 1210120825 - 12.10.2012.
       Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva

        Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva općine Sikirevci.VATROGASCI
ID: 1210111450 - 11.10.2012.
       DVD-u Jaruge kupljeno vozilo

        Vatrogasna zajednica općine Sikirevci je za potrebe DVD-a Jaruge u Republici Austriji kupila rabljeno navalno vozilo.

Vozilo su dovezli vatrogasci iz Austrije.

        Gostima i mještanima je u prostorijama vatrogasnog doma pripremljeno zajedničko druženje uz ručak i tamburaše. Ovom se prilikom ujedno najiskrenije zahvaljujemo gospodinu Jurušić Nikoli na svesrdnoj pomoći oko pronalaska, kupovine i prijevoza vatrogasnih vozila iz Austrije u Hrvatsku.

        Kupljeno vozilo blagoslovio je župni kapelan. 

 

Pogledajte fotografijeDOBRO JE ČINITI DOBRO
ID: 1210011037 - 1.10.2012.
       Humanitarna akcija

       PREDMET: Riječ zahvale za podržanu humanitarnu akciju

   Drage Sikirevčanke i Sikirevčani,

        prošle smo nedjelje ostvarili još jednu humanitarnu akciju kojoj je bio cilj pomoći obitelji Josipa i Martine Pavelić, koja se bori za izlječenje njihova sina Davida. Mali David boluje od bolesti imuniteta i sklon je različitim oboljenjima jer njegov imunološki sustav do sada nije izgrađen. Ovu smo humanitarnu akciju proveli kako bismo roditeljima olakšali njihove svakodnevne potrebe vezane uz odlaske i boravke u Zagrebu u bolnici. Uvjereno smo krenuli u ovu akciju znajući da su Sikirevčani ljudi velika srca i da će rado podržati naša nastojanja oko materijalne pomoći ovoj obitelji. Tako je i bilo! Velika većina mještana to je i dokazala dajući svoj prilog rado – od srca. Skupili smo 27 tisuća kuna i uručili ih istu večer obitelji Pavelić.

        Ovim putem zahvaljujemo prvenstveno svima vama koji ste nesebično otkinuli od svojih usta sa željom pomoći ovom dječaku koji se doslovno bori za život.

        Zahvaljujem svima koji su izravno sudjelovali u prikupljanju pomoći. Bili su to sljedeći članovi Mjesnoga odbora Sikirevci: Mirjana Knežević, Marko Marković, Ljubica Bešlić, Ana Radovanović, Ivica Jarić i Josip Galović.

        Velika hvala našim dobrovoljcima koji su spremno, bez ikakvog nagovaranja, pomogli provedbu naše akcije. Evo njihovih imena: Ivan Radovanović (Nazorova ulica), Katarina Galović, Josip Nikolić (Koncvaletov),  Ana Živić (Radićeva ulica), Mijo Brodar i Martin Karačić.

        Zahvaljujemo i našemu svećeniku vlč. Josipu Kešinoviću, župnom vikaru, koji je podržao ovu akciju najavivši ju na nedjeljnim svetim misama.

        Hvala i našem načelniku Ivanu Benakoviću što je iz skromnog proračuna naše općine izdvojio određena novčana sredstva i podržao akciju.

        I na kraju – hvala dragom Bogu što je u sve vas utisnuo dobro srce, srce uvijek spremno priskočiti bližnjemu u potrebi.

Predsjednik Mjesnog odbora Sikirevci

Josip Galović, profKULTURA
ID: 1209261115 - 26.9.2012.
       Vrijedne članice udruge „Sikirevački motivi“ nastavljaju sa promocijom umijeća izrade sunčane čipke - motiva

        Nakon što je Ministarstvo kulture donijelo riješenje kojim je umijeće izrade sunčane čipke – motiva uvršteno u registar nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske, udruga „Sikirevački motivi“ iz Sikirevaca  , kao nositelj promocije nematerijalnog kulturnog dobra, intenzivno radi na njegovoj promociji predstavljajući svoj sikirevački motiv diljem Hrvatske.
        Tako je udruga prisutna na izložbi čipkarstva u Hrvatskoj – „Pohvala ruci“ autorice Nerine Echkel, u etnografskom muzeju u Zagrebu, na kojoj su uz Hvarsku, Pašku, Lepoglavsku i Svetomarsku čipku, izloženi i uzorci sikirevačkog motiva, ugrađeni u tradicionalno slavonsko ruho. Time je pokazana sva ljepota sikirevačkog motiva kao predstavnika čipke iz Slavonije. Izložba je otvorena od 13.09 do 04.11. 2012 godine.

        Vrijedne motivalje udruge „ Sikirevački motivi“  iz Sikirevaca su promociju motiva nastavile su djelovanjem ovog vikenda (19-23.09) na 16. Međunarodnom Festivalu čipke u Lepoglavi, gdje su osim poznatih čipki iz Hrvatske, posjetitelji mogli vidjeti i čipke iz Italije, Slovačke, Mađarske, Poljske i Njemačke.
        Na Festivalu je pokazana tehnika izrade motiva, kao i njegove specifičnosti u odnosu na čipke iz drugih krajeva Lijepe naše. Prema pokazanom, može se reći dačipkarstvo u brodskom posavlju postaje jednako prepoznatljivo i cijenjeno širom Hrvatske, a Sikirevci svoju prepoznatljivost grade upravo na vrijednim rukama svojih motivalja.
        Udruga „Sikiervački motivi“ će svoj rad nastaviti kroz radionice kojima želimo sve zainteresirane naučiti izradi motiva, a u suradnji sa Muzejm Brodskog posavlja , u planu je slijedeće godine i izložba u Slavonskom Brodu.

        Podrške u radu udruge ne nedostaje, a naš rad su podržali ministrica Kulture, prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, premijer Zoran Milanović koji je izjavio da je lijepo znati da i slavonci imaju svoju čipku, te župan Danijel Marušić.

Pogledajte foto albumRIJEČ NAČELNIKA
ID: 1209051246 - 5.9.2012.
Aktualno

        U ponedjeljak 20.08.2012. u Općini Sikirevci otvoreno je gradilište odnosno započeli su radovi na izgradnji ceste južno od državne ceste D7 u ulici K. A. Stepinca.Dužina ceste je 1300 m sa izlazima na državnu cestu D7 kod vatrogasnog doma na mrsulji i stakić leniji. Ugovorena vrijednost radova je 1.656.957,48 kn sa PDV-om. Financiranje radova je planirano unutar programa integralnog razvoja lokalne zajednice EIB 2 (Evropska Investicijska Banka). Prema ugovoru o zajedničkom financiranju između Ministarstva Regionalnog Razvoja i Fondova Evropske Unije i Općine Sikirevci ugovoreno je da Ministarstvo sudjeluje sa 80% od ugovorene vrijednosti što iznosi 1.325.565,98 kn sa PDV-om a Općina sa iznosom od 331.391,50 kn sa PDV-om što iznosi 20% od ukupno ugovorenih radova.Izvođač je dužan s radovima započeti odmah po uvođenju u posao a završiti ih u roku 120 kalendarskih dana.

        Dana 28.08.2012. god. u utorak započeli su geodetski radovi na obilježavanju trase pristupne ceste za vodocrpilište. Ugovorena vrijednost radova za izgradnju ove ceste i izgradnju spojnog i priključnog cjevovoda na vodocrpilištu je 11.245.581,19 kn sa PDV-om. Cjelokupan iznos za izvođenje ovih radova osiguravaju HRVATSKE VODE a izvođač radova je poduzeće BRODSKA POSAVINA d.d. iz Slavonskog Broda.

        Tijekom mjeseca kolovoza djelatnici Općine zaposleni putem javnih radova izgradili su stazu na groblju u dužini 140m. i još rade na na izgradnji spomen obilježja svim sikirevčanima stradalim u drugom svjetskom ratu i poraću. Na pločama spomenika biti će ispisana imena stradalnika iz drugog svijetskog rata i poraća prema knjižici koju je napisao sikirevčanin Ilija Živić sudionik Križnog Puta.

Pogledajte foto album

Načelnik: Ivo Benaković- prethodne stranice-